Phaphon Plumwongrota & Piriya Pholphirulb | Tâm Thường Định lược thuật: Khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động Phật sự | Participating in religious activities and adolescents’ self-esteem

Bài tiểu luận này nhằm mục đích định lượng mối quan hệ giữa việc tham gia các hoạt động Phật sự và lòng tự trọng của thanh thiếu niên Phật giáo tại Thái Lan như một nghiên cứu điển hình, vì Phật giáo là tôn giáo chính của đất nước này. Qua cuộc khảo sát…

Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 5: Living Out Buddhism in the Wider World

This chapter will start by exploring how participants felt Buddhism was situated and perceived in broader society. Young adults are navigating a fastchanging world, patterned by risks and costs, as well as opportunities. Young people have more freedom in terms of relationship formation, employment choice, and mobility; technological innovation has brought about significant new possibilities.…

Rex Weyler | Tâm Định lược thuật: Suy Nghĩ về nhà hoạt động trẻ | Thoughts for young activists

Này Anh-Chị-Em, dù tự nguyện khoác trên vai nhiệm vụ nào của tổ chức, thì trước hết chúng ta đang đóng vai trò của những “nhà hoạt động trẻ”. Vì vậy chúng tôi biên tập nội dung bài này không ngoài mục đích gởi đến tất cả Anh-Chị-Em mà ở đây không có ranh giới…