Thu Huy Nguyên Trí | Thụy Sỹ: Đầu Năm

Ảnh minh họa | Chùa Anh Linh Đầu Năm Đầu năm nhẩm đọc Kinh Bát Nhã Cho quên cơn lạnh buốt tâm hồn Bệnh tật tranh đua đời nghiêng ngả Niệm thầm Kinh dạy «sắc tức thị không» Rồi cũng qua đi mọi chuyện đời Ánh vàng một chớp sáng trong tôi Hai tay buông…