Thích Đức Chơn: Cảm Niệm Phật Đản, PL. 2551

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Kính bạch Chư tôn Đại đức Tăng; Kinh thưa tòan thể tứ chúng, Chư Phật tử thân cận, Chư thiện hữu tri thức. Kính thưa liệt quý vị, Trong giây phút thiêng liêng cao quý này, trước khi đại…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm | Hòa Thượng Thích Thái Siêu Thuyết Giảng

Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm Buổi học kỳ 2 Đề tài: KINH TRUNG A HÀM do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng. ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474    THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 14 tháng 5, năm 2021. Để ổn định…

Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành Có lẽ không cần phải dài dòng giới thiệu, thêm một lời nào, vì nội dung của đoạn phim ngắn mà từng câu của Thầy, cùng trò, đã nói lên tất cả. Chuông chưa ngân, trống chưa dồn, lời đã nương Trí Bát Nhã đồng vọng khắp chốn. Sen Trắng…

GĐPT Tường Vân, Lowell: Trước tình trạng kì thị chủng tộc | How to be an Active Ally- Vietnamese Youth Conference

Kính thưa quý phụ huynh, quý huynh trưởng và các em đoàn sinh, Trước tình trạng kì thị chủng tộc (đặc biệt là Người Mỹ gốc Á) đột nhiên gia tăng trong thời gian gần đây, trường đại học UMASS Lowell, MA phối hợp với GĐPT Tường Vân Lowell tổ chức buổi hội thảo tập…

Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên: BHDHK viếng tang thân mẫu và nhạc mẫu của Anh-Chị Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Thể hiện sự kính ngưỡng đối với các bậc Tôn Túc Tăng Già và san sẻ nghĩa tình Lam viên trong đại gia đình Sen Trắng, những ngày vừa qua từ phương xa, Huynh trưởng trưởng ban, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, cùng với hai trưởng thành viên trong BHD/GĐPTVN/HK, là anh Huệ Cảnh Hồ…