Hướng Chân: Tiểu Sử Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN HOA (1918 – 1973) – Phần 1: Tiểu Sử


Trong nổ lực sưu và sao lục các tư liệu hữu ích cho việc tu học của hàng ngũ Huynh trưởng và Ðoàn sinh Gia đình Phật tử, một trong những dự án của Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện BHD/GÐPT/VN tại Hoa Kỳ là thu thập, xuất bản, cũng như tái xuất bản những tác…

Tủ sách Phổ Hòa: Nghi lễ trong Gia Ðình Phật Tử Việt Nam (Sắp xuất bản tháng 12/2016)


Lời Thưa: Do môi trường hành hoạt, nhìn ở hiện tại lẫn tương lai, nội dung và hình thức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cần phải cách tân. Song, để làm được điều đó, trước hết không thể không nhìn lại những giá trị văn hóa, truyền thống vốn có từ nhiều…

Ðức Quảng: Lời giới thiệu “108 câu chuyện lửa tàn”, Tủ sách Phổ Hòa


Amazon Kính thưa quý anh chị, Cùng các em thân mến. Xin giới thiệu một tiêu đề quen thuộc: “Câu chuyện lửa tàn”. Cái tựa đề rất thân quen trong đời sống trại mạc Gia Đình Phật Tử. Có một số anh chị thắc mắc một năm đâu có mấy lần trại mạc để có…