Sen Trắng Hoa Kỳ

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đang sải bước chân muôn dặm ngoài tầm quê Tổ. Lòng vẫn hoài cố hương nhưng mắt không ngừng mở lớn trước bốn biển năm châu. Trí đang dung thu những tiến bộ khoa học khôn lường. Gia Ðình Phật Tử cũng không ngừng tự chuyển tác và học hỏi để nhập lưu vào dòng sống mới của nhân loại. Và từ đó, lớp người huynh trưởng áo lam nơi nơi chắc hẳn ấp đầy những thao thức làm đẹp Ðạo thơm Ðời, những ước vọng về sứ mạng và tương lai của tổ chức. Sen Trắng ra đời, xin làm nơi chốn khiêm nhường để hội tụ những trăn trở, hoài muốn kia có thuận tiện đổi trao, chia sẻ. Do dự, e dè đâu phong kín được tấm lòng tương tri thân thiết, đâu ngăn ngại được niềm mong mỏi bộc bạch chân tình. Kinh nghiệm hay, thành quả tốt, xin hoan hỷ kể nhau nghe. Suy nghĩ canh tân, đề nghị xây dựng, xin thành thật tỏ bày, những nguồn tin nổi bật liên hệ đến tổ chức hay Phật Giáo Việt Nam xin được thông tin cập nhật. Sen Trắng mong đón nhận và chuyển lưu những bài vở, tin tức, ý kiến có ích lợi thiết thực cho hành hoạt của tổ chức, trình bày trong tinh thần Ðạo vị, yêu thương, hiểu biết và đoàn kết giữa những người con Phật áo lam.