Rev. Satyananda Sraman* | Quang Ngộ dịch Việt: Thái Độ của Phật Giáo Đối Với Văn Hóa và Tôn Giáo Khác | Buddhist Attitude Towards Culture and Other Religions

* Buddhasartwittaya School Watsutthawas, Thailand QUANG NGỘ | Tu  Thư Sen Trắng soạn dịch: Bài này được soạn, có lược giản đi một số ít câu, nghĩ là không quan trọng, vì mục đích để bài được ngắn gọn lại mà vẫn giữ được ý chính là cần thiết. Dễ cho Huynh trưởng tham khảo.…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Mối Liên quan của Tôn giáo trong thời Hiện đại | The Relevance of Religion in Modern Times

Tôi muốn nói về sự liên quan của tôn giáo trong thời hiện đại. Theo tự nhiên, mọi người có cảm giác tự ngã và kinh nghiệm hiện tượng có thể biết được với cảm thọ vui, khổ, hay trung tính. Đây là những sự kiện, không cần phải kiểm tra tại sao. Con vật…

Như Phong (St): Tìm Hiểu Về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo | 1- Sơ Lược Về Phật Giáo Hòa Hảo: Vài Nét Về Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ | Ảnh: Internet Vài Nét Về Ðức Huỳnh Giáo Chủ   Người sáng lập Ðạo Phật Giáo Hòa Hảo là Ðức Thầy tục danh Huỳnh Phú Sổ. Sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo,tỉnh Châu Ðốc, một tỉnh xa xôi giáp biên thùy Việt…

Sylwia Gil* – Nguyên Hiệp chuyển ngữ: Vai Trò Của Giới Tăng Lữ Phật Giáo Trong Xã Hội Miến Điện Đương Đại

Ảnh minh họa | Internet Giới thiệu Những sự kiện gần đây ở Miến Điện, cụ thể là cuộc “Cách mạng Huỳnh y” vào năm 2007 và trận bão Nargis vào năm 2008, đã đặt những nhà sư Miến Điện vào tiêu điểm của cộng đồng quốc tế. Nhưng đây không phải lần đầu trong lịch sử Tăng đoànMiến Điện đảm trách vai trò lãnh đạo vào những thời…