Thích Thái Hòa: Pháp Thoại Hòa Thượng Thích Thái Hòa trong Lễ Tưởng Niệm Ân Sư GĐPT.


Nhân dịp lễ tưởng niệm chư vị Ân Sư và Tiền Bối Hữu Công của Gia Đình Phật Tử được Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN tổ chức tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai hôm 15 tháng 9 âm lịch Kỷ Hợi (13/10/2019), vào buổi sáng trước…

Nguyên Giác: Sách Mới Của Tâm Thường Định: ‘Tuệ Sỹ – Tinh Hoa Phật Giáo VN’


Người viết hân hạnh được tác giả Tâm Thường Định (Bạch Xuân Phẻ) mời giới thiệu tác phẩm “Tuệ Sỹ – Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam, Vị Thầy Của Bốn Chúng” mới ấn hành, đúng ra là tái bản với nhiều hiệu đính và bổ sung. Không tham dự được Hội Sách “Có Mặt…

W. Edward Bureau, PhD (Cochranville, Pennsylvania): Leading From Compassion


Flowing in Dr. Phe Xuan Bach’s prose and poetry are notions of intentional mindfulness within ourselves and with others. The universality of Dr. Bach’s conceptualization of compassionate, mindful, and peace-based leadership transcends time, nations, and contexts; it can move us toward completeness within ourselves and without with others. A practicing Buddhist, Dr. Bach weaves the…