Nguyễn Hưng Quốc: Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai | Kỳ 1. Lời Nói Đầu


Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai Methods of Teaching Vietnamese as a Second Language Published by Người Việt Books 2014 Cover design by Trần Minh Triết ISBN: 978-1-62988-062-4 © 2014 by Nguyễn Hưng Quốc & Người Việt. All rights reserved. Lời nói đầu   Viết cuốn sách này, tôi nhắm…

Lâm Vĩnh Thế: Phát Triển Ngành Thư Viện Việt Nam (Tháng 5/1973 – 30/4/1975)


TRÒN NHIỆM VỤ Hồi ký của một Quản Thủ Thư Viện Canada gốc Việt Lâm Vĩnh-Thế Dàn trang: Nguyễn Thành Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết Nhân Ảnh Xuất Bản 2021 ISBN: 9781989993552 Copyright © 2021 by Lam Vinh-The Lâm Vĩnh-Thế, M.L.S. Librarian Emeritus Đại Học Saskatchewan, CANADA Điện thư: Hoaivietnhan1981@gmail.com Tốt nghiệp Ban Sử-Địa, Đại…

Christopher K. Germer | Insight Journal | Barre Center for Buddhist Studies: Mindfulness in Buddhism & Psychology


  Christopher K. Germer, PhD is a clinical instructor in psychology at Harvard Medical School and a founding member of the Institute for Meditation and Psychotherapy. He is the author of The Mindful Path to Self-Compassion, and co-editor of Mindfulness and Psychotherapy and Wisdom and Compassion in Psychotherapy. He taught Training Compassion: From the Buddha to Modern Psychology, with Mu Soeng,…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 4


The Pure Land Tradition of Vietnam. In general, Pure Land Buddhism focuses on gaining a better rebirth in order to advance in Buddhist practice, not in this realm of suffering, but in another Buddha realm which is without defilement and without suffering caused by physical harm or afflictive emotion. According to Buddhist cosmology, there are…

Nhiều tác giả: Phật Điển Phổ Thông – Dẫn vào Tuệ Giác Phật | Kỳ 2 – Dẫn luận [ Song ngữ – Bilinguals ]


Dẫn luận 1. Tổng quan Quyển sách này là một tuyển tập rộng rãi từ các nguồn kinh điển Phật giáo. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những đoạn văn có thể truyền cảm hứng, hướng dẫn và thách thức mình. Nhìn chung, chúng đưa ra một bức tranh về truyền thống tuyệt vời này…

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 3


Tiếp theo kỳ 1 và 2: Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | Mặt xấu Chọn lọc mạng truyền thông xã hội…

Rutika Gandhi | University of Lethbridge: Spiritualizing the Internet: Exploring Modern Buddhism and the Online Buddhist World


Spiritualizing the Internet: Exploring Modern Buddhism and the Online Buddhist World Rutika Gandhi | University of Lethbridge Abstract Through the discussion of digital religion, modern Buddhism, and two different online platforms, this article argues that religious activities or debates on the Internet mirror those in the real or the offline world. This paper focuses on…

Thích Từ Lực: Việc Cần Làm Bây Giờ: Thống Nhất Ý Chí, Hòa Đồng Tư Tưởng


Thưa quý Anh Chị Huynh trưởng cấp Tấn, Bài viết này xin được chia sẻ TRỰC TIẾP đến với quý Anh Chị trong khóa Hội thảo cấp Tấn sắp đến; vì vậy, cho phép tôi xưng hô như vậy. Thú thật, tôi rất mừng khi nhận được lá thư mới có nội dung về khóa…