By Lori Deschene/Tricycle: Ten Mindful Ways to Use Social Media (Right tweeting advice from @TinyBuddha)


Lori Deschene is the founder of @TinyBuddha on Twitter and tinybuddha.com, a multi-author blog that features wisdom and stories from people all over the world. For the last two years, I have provided a daily wisdom quote through a Twitter account called Tiny Buddha. Since the follower count has grown by leaps and bounds, people have suggested…

Vĩnh Hảo: Thống Khổ Trần Gian


Khổ đau bao trùm cả nhân loại, cả thế giới. Đó là một sự thật, không ai có thể chối cãi. Chính vì không ai có thể tránh khỏi, khổ đau trở nên bình thường trong cảm nhận chủ quan của mỗi người; và nó chỉ khởi hiện rõ rệt khi bị đẩy lên vượt…

Tâm Tấn: Suối Nguồn


Xin gửi tặng quý Huynh trưởng GĐPTVN trong nước và hải ngoại bài thơ do Nữ sĩ Tâm Tấn, thân mẫu chúng tôi, viết tặng GĐPTVN. Bài thơ trích từ thi phẩm “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” (xuất bản năm 2004, trang 87). Bài thơ không ghi ngày tháng, nhưng có thể suy ra…