Đạo Sinh: Cỏ Cây và Phật Pháp


Khi chứng kiến những bất công trong xã hội, phản ứng thông thường của chúng ta là phẫn nộ. Và rồi vì phẫn nộ nên chúng ta quay sang nguyền rủa—nguyền rủa những người chúng ta cho rằng đã tạo ra những bất công đó. Theo Phật pháp, những phản ứng trên đều tích cực.…

Hoa Đàm 12 (Đã phát hành): Thay lời kết tập: Thành Tâm Kính Lễ Sám Hối!


HÒA THƯỢNG HẠNH TUẤN VỚI ƯỚC NGUYỆN PHẬT VIỆT Tuyển Tập Tưởng Niệm Ân Sư GĐPTVN tại HK. Nhiều Tác giả Kết tập: Hoa Đàm Bìa và trình bày: Bodhi Media Hình Ảnh: Chúc Tiến, Quảng Pháp, Yasa Đồng Huy, Diệu Minh, Quảng Phát, Chúc Trí Tuệ, và Vỹ Bành ISBN: 978-1-716-44889-8 Lotus Media xuất…

Phổ Hương Tình Thầy (Tuyển tập những bài viết của Thầy Từ Lực dành cho GÐPT)


PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY Kết tập: Tâm Nghĩa, Thị Nghĩa, Nhật Quang Đạo, Quảng Ý, Nguyên Túc, Giác Bổn, Tâm Thường Ðịnh, Nhuận Pháp và Uyên Nguyên Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản, 2020 ISBN:978-1-67817-740-9 * MỤC LỤC GIỚI THIỆU “PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY” TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI VIẾT DÀNH CHO GĐPT CỦA THƯỢNG TỌA…