Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Mục Đích Yêu Cầu 4 Bộ Môn Tu Học Trong GĐPT

Ảnh minh họa: GĐPT Phổ Đà, Santa Ana, California Dẫn nhập GĐPT là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên Phật giáo tại Việt Nam. Kinh qua nhiều thăng trầm của đất nước Giáo Hội các Tông chi hệ phái giáo mới tồn tại hợp pháp trong lòng Giáo Hội Phật giáo Việt…

Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy | Tu thư Sen Trắng: Tây[Ta] hiểu và kính trọng đạo Phật như thế nào?

Trên thực tế thì vẫn có nhiều Phật tử Tây phương đã hiểu sai lệch các giá trị truyền thống và học thuyết lâu đời hàng thế kỷ của Đức Thích Tôn. Điều này cũng thường thấy ngay cả đối với Phật tử Á châu, cụ thể là Việt Nam. Làm sao có thể dần…

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng tổng hợp: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 3: Tinh Thần học Phật Thể Hiện Tròn Sáng Qua Hành Trình tu Phật của Người Huynh Trưởng

  Tiếp theo phần một và hai, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận với nhau về đề tài “Ý nghĩa và tinh thần tu học, hành trì của người Huynh trưởng”, mà như đã trình bày, đây là tài liệu hội thảo của GĐPT Miền Quảng Đức, 2001. Bấy giờ Trưởng ban là…

Zhou Nanzhao | Tâm Thường Định và Nguyễn T.H.H. phỏng dịch: “Bốn trụ cột trong học thuật” trong việc tái định hướng và tái tổ chức đề cương môn học: Nhận định và thảo luận

Giới thiệu Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, cần phát triển tầm nhìn và mở rộng các mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho những phương pháp tiếp cận toàn diện, tái cấu trúc nội dung giáo dục và xây dựng năng lực quốc…

By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | The Five Precepts And The Ten Virtues

Bồ Tát | Nguồn ảnh: Chùa Việt   The Five Precepts, along with the Three Refuges, are the first step in the practice of Buddhadharma for both laymen and the Sangha. The Five Precepts are the fundamental discipline in Buddhist training and the necessary moral practice for humankind. Therefore, The Bodhisattva Garland of Precious Gems…

Saw Yee Mon | Tâm Tri dịch Việt: Preserving Family Cohesiveness In Compliance With Buddhist Teachings | Giữ gìn sự gắn bó trong gia đình theo lời dạy của Đức Phật

TÂM TRI | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Năm 2001, Hội Thảo Đường Hướng Giáo Dục của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, do Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức tổ chức. Từ trong nước, Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã hoan hỷ gởi ra một bài tham luận ngắn – Suy nghĩ về hướng…