Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản (PDF | Amazon)

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanā sukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho (DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời! Vui thay, Pháp được giảng! Vui thay, Tăng hòa hợp! Hòa hợp tu, vui thay!” (Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones. Happy is teaching of the True…

Đạo Sinh: Bốn Chúng

Những người phát tâm học hỏi & thực hành những lời dạy của đức Phật trên hành tinh này bao gồm 4 hạng. Thuật ngữ Phật học gọi là “tứ chúng” hay “bốn chúng”—”chúng” là chữ được dịch nghĩa từ chữ Phạn “saṃgha” (僧伽; community): – hai chúng nam-nữ xuất gia, – hai chúng nam-nữ…

Christopher Titmuss: The Buddha and his Meetings with Spiritual Seekers, Parents and Young People | 1: Background to the Buddha’s Meetings

1. Background to the Buddha’s Meetings: The Buddha engaged in numerous conversations with parents, children, teenagers, students, householders, and the elderly from secular society, as well as meetings with novices, monks, nuns, ascetics and priests in various religious and spiritual traditions in India around 2600 years ago. The discourses (suttas) also show the depth of…

Quỳnh Anh và Derek Phan | Người Thông Dịch: Thượng Viện thông qua dự luật 250 tỉ USD cho công nghệ và khoa học nhằm đối phó Trung Quốc

Translated from CNBC’s article Senate passes $250 billion bipartisan tech and manufacturing bill aimed at countering China | By Thomas Franck, on 08-06-2021, 21:30:00 Vào thứ ba ngày 8 tháng 6, Thượng Nghị Viện đã thông qua Đạo Luật Đổi Mới và Cạnh Tranh Hoa Kỳ (U.S. Innovation and Competition Act (USICA)) tổng cộng 250…

Trisha Bhullar | Timeqube: Everything You Need To Know About Mindful Leadership

Being a leader is tough, but it doesn’t have to be that way. Practicing mindful leadership is the perfect way to become a better, calmer leader. Here’s how to start. WHAT’S A MINDFUL LEADER? A mindful leader is present, non-judgemental and tackles problems with clarity. He/She encourages focus, creativity, and compassion while in the service…

Alexandra Huỳnh – It Does Not Matter Any Longer Where You Live | from news reports on the fires in California and the floods in Vietnam.

Lời dẫn: Huynh trưởng tập sự Nguyên An – Huỳnh Thuỵ An Alexandra, sinh hoạt với đơn vị Kim Quang từ thời Oanh Vũ. Huynh trưởng Nguyên An học ở trường Đại học Stanford. Theo thông tín báo chí Hoa Kỳ, Nữ sinh gốc Việt Alexandra Huynh, 18 tuổi, trong buổi chung kết đêm Thứ…