Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương


Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I Lấy sinh hoạt của tổ chức GĐPT tại xã hội Tây Phương, với tinh thần khoa học, chúng ta cần PHÁT TRIỂN về phương diện nào, đặt trọng tâm vào ĐƯỜNG LỐI nào để tổ chức GĐPT có thể tồn tại và…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ sáu: Giáo Hội Tăng Già Việt Nam


Ảnh: Chùa Việt Có người hỏi: Trong Tổng Hội Phật giáo Việt Nam đã có Tăng già rồi nhất là Viện Tăng thống đã giữ phần tối cao cho toàn thể Phật giáo, cùng chung một tôn chỉ, mục đích là hoằng dương Phật pháp giữ vững tinh thần dân tộc… sao lại còn phải…

Phúc Thiện Ngũ Duy Thành | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT


Niên Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, bên phải, hàng đầu. Hiện nay là Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I MỞ ĐẦU Nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của một cá nhân để có thể…

GS Nguyễn Xuân Thu: Chất Lượng Học Tập Dựa Vào Đầu Ra?


Trước khi nói đến chất lượng đầu ra (learning outputs), thiết nghĩ chúng ta cần thảo luận qua hệ thống giáo dục dựa trên đầu vào (learning inputs). I. Chất lượng của đầu vào Hệ thống giáo dục cổ điển chú trọng vào chất lượng đầu vào (learning inputs) tức là lúc người học sinh/sinh…

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: How much do you know about Buddhism?


Learning about Buddhism can be fun and interesting. Facts about the Buddha’s family His father was King Suddhodhana, known as the White Rice King Queen Maya, his mother, died when he was five days old. His aunt Prajapati raised him. His wife was named Yashodhara. They had a son named Rahula. He had a half-brother,…

Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên: BHDHK viếng tang thân mẫu và nhạc mẫu của Anh-Chị Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng


Thể hiện sự kính ngưỡng đối với các bậc Tôn Túc Tăng Già và san sẻ nghĩa tình Lam viên trong đại gia đình Sen Trắng, những ngày vừa qua từ phương xa, Huynh trưởng trưởng ban, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, cùng với hai trưởng thành viên trong BHD/GĐPTVN/HK, là anh Huệ Cảnh Hồ…