Việt Báo: Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch Tại Huế, Thọ 97 Tuổi


Ảnh: Trưởng lão Hoà thượng cầu nguyện và đảnh lễ trước tôn tượng Đức Thế Tôn tại chánh điện tạm chùa Đại Giác – Ảnh: Thiền Bình WESTMINSTER (VB) — Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, bậc cao tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, một trong những nhà lãnh…

BY BETHAN SMOLENIEC, MAI HOA SHARE/SBS Tiếng Việt: Tình trạng khí hậu khẩn cấp đang rất khẩn cấp!


Supplied: Extinction Rebellion Hơn 11 ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới cùng nhau lên tiếng tuyến bố về tình trạng ‘khí hậu khẩn cấp’ trong nỗ lực buộc các chính phủ phải hành động. Thảm họa thiên tai giáng xuống con người với hậu quả thảm khốc là điều chắc chắn không tránh…

Trần Kiêm Đoàn: TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN: Không vẫn hoàn không


Trong đạo lập thân của người xưa – lập công, lập đức, lập ngôn – thì lập ngôn thường được cho là quan trọng nhất, vì đó là phần “hình nhi thượng”, là tinh hoa tư tưởng cá biệt của một dòng đời mang tính truyền thừa lâu dài và sâu xa cho hậu thế. Người đem hết năng lực tinh thần và tri thức của đời mình để lập ngôn thì thành nhà tư…