Deborah Reed-Danahay: The Vietnamese American Buddhist Youth Association: A Community of Practice for Learning Civic Skills

Credit: GDPT Ngoc Nhien, TX Abstract Ethnoreligious youth groups foster civic engagement for the children of immigrants in the United States. This article adopts the concept of the «community of practice» (Lave & Wenger 1991) to analyze the ways in which a youth association at a Vietnamese Buddhist temple in northcentral Texas teaches civic skills.…

Thích Từ Lực | Hoa Đàm dịch Anh: Ai Là Tâm Minh của Thế Kỷ 21? | Who’s Tam Minh In 21st Century?

Giữa khung cảnh an tĩnh của lúc đầu Xuân, kẻ hậu học xin cúi đầu tưởng niệm bậc tiền bối hữu công: cụ Tâm Minh Lê Ðình Thám. Chắc bạn rõ, không phải là sự ngẫu nhiên mà tôi ngồi đây, trong căn chái nhỏ, để viết về con người và sự đóng góp của cụ…

Thích Nữ Thuần Tuệ & Tâm Thường Định: Nghệ-Thuật Lãnh-Đạo Cho Hàng Huynh-Trưởng GĐPT

Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ Lãnh Đạo Trong Chánh Niệm Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Hàng Huynh Trưởng GĐPT (Mindful Leadership with the Emphasis on Awareness Practice) Chánh niệm, tiếng Pali viết là Sammàsati, là suy niệm chân chính, sự tỉnh giác, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn. Chánh niệm—một trong tám chi…

Thiện Hải Đoàn Mãn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: 40 Năm Nhìn Lại và Hướng Tiến Tương Lai

Ảnh: Vạn Hạnh I Nhớ lại, lần thảo luận chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực và Trại Huấn Luyện cấp III Vạn Hạnh trong kỳ Hội Thảo cấp Dũng và Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ (6/4/2013), khi Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín thuyết trình giới thiệu một số Kinh Điển dày…

Tắc Dũng Lê Văn Nghĩa | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đời Sống Dưới Ánh Sáng Của Đạo Lý Duyên Khởi

Dẫn Nhập “Tại sao ta có mặt ở đây? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta có quá nhiều đau khổ? “ là những câu hỏi mà khi sinh ra, lớn lên, con người không ít thì nhiều đã từng thắc mắc và tìm cách trả lời. Thái tử Siddattha…

Tịnh Nhân Lê Quốc Kỳ | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Nhận Định Đạo Phật, Nhật Định Tuổi Trẻ và Kết Luận

Huynh trưởng Tịnh Nhân Lê Quốc Kỳ đang nhận chứng chỉ trúng cách từ Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I   Đề tài Đạo Phật và Tuổi Trẻ Ngày Nay, có lẽ đã được nhiều vị tăng ni, các học giả, các trí thức Phật giáo trên thế giới viết nên…

Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương

Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I Lấy sinh hoạt của tổ chức GĐPT tại xã hội Tây Phương, với tinh thần khoa học, chúng ta cần PHÁT TRIỂN về phương diện nào, đặt trọng tâm vào ĐƯỜNG LỐI nào để tổ chức GĐPT có thể tồn tại và…