Chúc Mừng Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Hoa


Như bản tin Sen Trắng đã chia sẻ trước đây, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Thiện Hoa đã được tổ chức từ thứ Bảy ngày 27 tháng 7, 2019, cho đến 03 giờ chiều chủ nhật ngày 28 tháng 7, 2019. Tại chùa Vạn Hạnh, Lansing, MI. Mục đích đại hội xoay quanh ba trọng…

Ðại Hội GÐPT Miền Thiện Hoa, 2019-2023


“Trong tinh thần luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức tổ chức Gia Ðình Phật Tử, hướng tới tương lai để đưa tổ chức Gia Ðình Phật Tử ngày một đi lên. Mặc dù điều kiện rất khó khăn và có nhiều trở ngại. Nhưng ý chí và hạnh nguyện của người…

ST: Tân Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Phước Huệ


Theo Quyết Ðịnh số1102 của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu ký, đã ông nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Phước Huệ sau Ðại Hội kỳ VI, nhiệm kỳ 4 năm, như sau:…

Hoa Vô Ưu: Kính báo Trọng Bệnh và Cung Thỉnh Đại Chúng


Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Kính báo Trọng Bệnh và Cung Thỉnh Đại Chúng góp lòng cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện chủ Chùa Bảo Quang sớm bình phục. Hòa thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, tên thật là Dương Thanh Tùng, sinh quán Thanh Lương, Bình Thuận. Về…