Thiện thệ tử Thích Tuệ Sỹ | VP Viện Tăng Thống GHPGVNTN: Thông Bạch: Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời

Phật lịch 2565 | Số 11/VTT/VP | Tuế thứ Tân Sửu; ngày 3 tháng 12 năm 2021 THÔNG BẠCH v/v Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời Kể từ khi Bánh xe Chánh Pháp được vận chuyển lần đầu tiên tại Vườn Nai, từ đó giáo pháp từ bi và trí tuệ…

GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ Hướng Về Đại Hội Lần Thứ I, Hội Đồng Hoằng Pháp, GHPGVNTN | 2021

Toàn thể Anh Chị Em Huynh Trưởng các Cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhất tâm hướng về Đại Hội – Hội Đồng Hoằng Pháp – Lần thứ I diễn ra vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021, giờ địa phương Los Angeles. THÀNH KÍNH…

Tâm Bạch Trần Huyền Đan: Lời Chào Mừng của GĐPTVNHN trong lễ Thọ Cấp Tấn, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc

Lời Chào Mừng của Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại trong lễ Thọ Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc, nhân dịp Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN ÂC kỳ 10 Ngày 07.11.2021 Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thượng Tọa Thích…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Điện Thư Chúc Mừng Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU KÍNH GỞI: Huynh trưởng Trưởng ban Tổ chức Đại Hội. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ hướng về Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu Kỳ…

Nguyên Phương: Mấy lời giới thiệu về “Khóa Phạn ngữ Sơ cấp trực tuyến” của Hội Đồng Hoằng Pháp

NGUYÊN PHƯƠNG | Tu thư Sen Trắng: Ngay từ bậc đầu tiên, của chương trình tu học huynh trưởng – Kiên – tôi đã đọc đâu đó trong nội dung của bài hướng dẫn khai thị, đại ý khuyến khích huynh trưởng cần trau dồi một ít kiến thức Phạn ngữ và Hán ngữ. Mặc…