Sa Môn Thích Thắng Hoan: THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020  


Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG —- THÔNG BẠCH XUÂN CANH TÝ – 2020   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Cư Sĩ, Thiện…

William Lê & Nguyên Viên Lê Thành: GĐPT Pháp Vân, Pomona, họp mặt tổng kết năm 2019 và chuẩn bị cho năm 2020


POMONA, CA – Chiều Chủ Nhật 01 tháng 12 năm 2019, tại tư gia BGT GĐPT Pháp Vân thuộc thành phố Ontario, California, Hoa Kỳ, Ban Huynh Trưởng GĐPT và quý Thầy Cô Giáo khối Việt Ngữ GĐPT Pháp Vân đã tổ chức cuộc họp mặt tổng kết các hoạt động của năm 2019 và…