Nguyên Hảo Trần Công Lai: Lời Tác Bạch Tri Ân và Cảm Tạ Của BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, nhân kết thúc mùa cầu nguyện trong cơn đại dịch Covid-19


(đọc sau buổi lễ cầu nguyện cuối cùng chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm2020.) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam  Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ngưỡng bái bạch: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu – Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Hòa Thượng Thích…

THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.


THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010 Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng…

GHPGVNTN/Thích Tuệ Sỹ: CHÚC NGUYỆN THƯ PHẬT ĐẢN 2564


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG  CHÚC NGUYỆN THƯ PHẬT ĐẢN 2564 NAM-MÔ LÂM-TÌ-NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SINH THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT Ngưỡng bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già, Trận đại dịch đang gieo rắc hoang mang và kinh…

GHPGVNTN-HK: Thông Bạch Phật Đản, PL 2534


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG _____________ Thông BẠch PhẬt ĐẢn PhẬt LỊch 2564-2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni Kính thưa Quý Thiện nam…

GHPGVNTN-HK: Thông Tư khuyến thỉnh cử hành Khánh Đản PL 2564, và hiệp lực cầu nguyện


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE _______________________________________ 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  Phật Lịch 2563 – Số 46/HĐĐH/TT/CT THÔNG TƯ Kính gửi: Chư tôn…