United Nation* | Nguyên Thuyết dịch Việt: Một thế hệ làm thay đổi thế giới – nếu chúng ta trao trách nhiệm cho họ | The generation that can change the world – if we let them

*Department of Economic and Social Affairs | Tiểu ban kinh tế xã hội Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu đang tàn phá các nền kinh tế, xã hội và môi trường của chúng ta, nơi tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng đang tràn lan và niềm tin vào hợp tác…

Joe Myers | Tâm Đăng lược thuật: Làm thế nào những người trẻ có thể thay đổi thế giới? | How can young people change the world?

Có vẻ những điều được chia sẻ trong bài này thật đơn giản. Nhiều anh chị em trong chúng ta sẽ nói rằng “Tôi đã biết rồi”. Thật vậy, nó đơn giản! Tuy nhiên để thực hiện điều này trước hết đòi hỏi một nhận thức. Tôi muốn nói đến nhận thức chung của thế…

Michelle Neff* | Quảng Từ giới thiệu: Vì Sao Các Tổ Chức Phát Triển Thanh Niên Lại Quan Trọng? | Why are youth development organizations important?

Chúng tôi biên tập bài này, cải biên một chút vì lượt bớt một số chi tiết và chỉ giữ lại ý chính mà thôi. Mặc dù nội dung có vẻ không nhắc đến GĐPT, nhưng tinh thần của nó thì không ngoài hoạt động thanh niên trong đó có thanh niên tôn giáo. Vì…

Quảng Giải: Tầm Nhìn, Năng Lượng và Hành Động của Giới Trẻ Phật Giáo | Vision, Energy, Action – A guide to inspiring young Buddhists

Trong một lần trò chuyện với một bạn lam trẻ phía trời Tây, cô ấy tâm sự: “Sau 20 năm sinh hoạt GĐPT, em cũng đã mệt mỏi như người muốn về hưu. ACE khác cũng vậy.” Bài soạn này lấy cảm hứng từ câu nói trên. Hơn nữa, nhiều lần niên trưởng Nguyên Hòa…

Nguyên Cần | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Sangha Teen” và “The Pasadena Junior YBA” | Pasadena Buddhist Temple

Với mục “Nhìn Ra Thế Giới”, mỗi tuần, chúng ta thử tìm hiểu xem xung quanh hoạt động GĐPT tại hải ngoại nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng, có những hội đoàn Phật giáo nào nữa không, với cùng một mục đích giáo dục thanh, thiếu và nhi đồng? Câu trả lời tất nhiên…

Lệ Từ | Tu thư Sen Trắng: Tuổi Trẻ Đoàn Kết Thắp Sáng Hy Vọng Cho Một Kỷ Nguyên Văn Minh Nhân Loại Mới | The Global Solidarity of Youth: Ushering In a New Era of Hope

Trước đây, trưởng Nguyên Mẫn, Hồng Liên và Tâm Xả đã giới thiệu đến anh chị em về tổ chức Soka Gakkai, để hiểu thêm đâu là điều hay, điều cần học hỏi thì chúng ta cũng nên điểm xuyết một vài nét hoạt động của tổ chức này. Tất nhiên bước đầu vẫn phải…