Tâm Như Trí Thủ | Toàn Tập: Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh


Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh Thích Ứng Với Nhu Cầu Của Giáo Hội Trong Hiện Tại Và Tương Lai Gần LỜI MỞ ĐẦU Mở mắt chào đời trong chốn thiền môn, lớn lên…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Sứ Mệnh Chuyển Hóa Con Người Và Xã Hội Của Đạo Phật Qua Người Cư Sĩ


(Tham luận trong Đại Hội Cư Sĩ do Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHN-HK-VPII-VHĐ tổ chức tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, bang Texas, Hoa Kỳ, năm 2003)   Cho đến hôm nay, có lẽ vẫn không ít người còn quan niệm rằng Đạo Phật chỉ là một tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng…