John Negru | Independent Scholar, Publisher at Sumeru Books: New Paths in Teaching Buddhist Studies: Conference Report

SESSION 3: COMPLICATING MEDITATION IN THE CLASSROOM Context “New Paths in Teaching Buddhist Studies” was a conference at the University of Toronto, Robert H.N. Ho Centre for Buddhist Studies, in February 2020, organized by Dr. Frances Garrett, Dr. Sarah Richardson, and Dr. Betsy Moss. The focus of the conference was on pedagogical challenges and techniques,…

Thích Bổn Đạt | Thích Thái Siêu: Lời Chào Mừng, Diễn Văn Khai Mạc và Quyết Nghị của Đại Hội Giáo dục và Hoằng pháp Liên Châu tại Ottawa, Canada, 2016

 DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016 Lời Chào Mừng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử, Xin thay mặt chư tôn đức Giáo Phẩm của…

Tâm Như Trí Thủ | Toàn Tập: Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh Thích Ứng Với Nhu Cầu Của Giáo Hội Trong Hiện Tại Và Tương Lai Gần LỜI MỞ ĐẦU Mở mắt chào đời trong chốn thiền môn, lớn lên…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Sứ Mệnh Chuyển Hóa Con Người Và Xã Hội Của Đạo Phật Qua Người Cư Sĩ

(Tham luận trong Đại Hội Cư Sĩ do Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHN-HK-VPII-VHĐ tổ chức tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, bang Texas, Hoa Kỳ, năm 2003)   Cho đến hôm nay, có lẽ vẫn không ít người còn quan niệm rằng Đạo Phật chỉ là một tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng…