Beverley McGuire: Pedagogical Possibilities: A Review of Approaches to Undergraduate Teaching in Buddhist Studies

  SEN TRẮNG lược dẫn: Beverley McGuire là vị Phó Giáo sư về Tôn giáo Đông Á tại Đại học North Carolina – Wilmington.  Bà nhận văn bằng Cử nhân Văn Học So Sánh của Đại học Stanford, chuyên nghiên cứu về tất cả các phương thức biểu đạt của con người: bằng miệng, bằng…

Deborah McNamara | Middle Way Education: Let’s Try Something New: Lessons Learned From A Buddhist Preschool

About This Resource Summary Deborah McNamara explores the principles of Contemplative Parenting as shared by Alaya Preschool, and reflects on how they relate to her experiences as a parent. Age Range For Educators, For Parents Uploaded by Deborah McNamara Website Link https://bit.ly/37ni5Sw Topics contemplative parenting, parenting Earlier this year I posted on Principles of Contemplative Parenting — and my reflections inspired by them.…

John Negru | Independent Scholar, Publisher at Sumeru Books: New Paths in Teaching Buddhist Studies: Conference Report

SESSION 3: COMPLICATING MEDITATION IN THE CLASSROOM Context “New Paths in Teaching Buddhist Studies” was a conference at the University of Toronto, Robert H.N. Ho Centre for Buddhist Studies, in February 2020, organized by Dr. Frances Garrett, Dr. Sarah Richardson, and Dr. Betsy Moss. The focus of the conference was on pedagogical challenges and techniques,…

Thích Bổn Đạt | Thích Thái Siêu: Lời Chào Mừng, Diễn Văn Khai Mạc và Quyết Nghị của Đại Hội Giáo dục và Hoằng pháp Liên Châu tại Ottawa, Canada, 2016

 DO GHPGVNTN CÁC CHÂU LỤC ĐỒNG TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN, OTTAWA, CANADA, NGÀY 07.10.2016 Lời Chào Mừng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, Kính thưa quý nam nữ cư sĩ Phật tử, Xin thay mặt chư tôn đức Giáo Phẩm của…