Andrew Olendzki | Insight Journal | BCBS: What’s Left of the True Teaching

samaṇassa ahū cintā pupphitamhi mahāvane ekaggassa nisinnassa pavivittassa jhāyino: [Thag 920] This thought occurred to the wanderer Who was seated, single minded, Among the flowers of the forest, Meditating in seclusion: aññathā lokanāthamhi tiṭṭhante purisuttame iriyaṃ āsi bhikkūhnaṃ aññathā dāni dissate. [Thag 921] Compared to when that best of men, The guide of all the…

Ngọc Trâm: Bước Chậm Lại

Bước Chậm Lại Bước chậm lại giữa thế gian này vội vã Có những thứ mất đi không tìm được nữa bao giờ Rã rời nhìn gầy guộc giữa cơn mơ Đời xuôi ngược cứ xoay vần hối hả Đâu phiên chợ nên chẳng thể nào mặc cả Ngã giá sao cho những phút yên…

Thích Huyền-Tôn*: Mừng Phật Giáng Trần

Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước  Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh  Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si  Triệu ngàn năm vắng bóng đấng từ bi  Giờ xuất hiện hào quang ngàn hào quang sáng  Mùng tám ngày rằm tháng tư mừng Phật đản  Ðức Từ-Bi vô lượng xuống trần gian  Giờ phút thiêng liêng  Huy hoàng cõi tục  Ðịa cầu sáng ngời trong bạch ngọc  Ðóa sen…