Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Cội Tùng Ngả Bóng

Chốn Tòng Lâm Phật Giáo Việt Nam vừa chứng kiến cảnh trạng bi thiết vì một cội tùng cửu thập tuế đã ngả bóng về Tây: Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, nhập niết bàn! Một vị cao tăng nhập niết bàn, tất không phải là điều bi lụy,…

Thích Hải Tạng: Còn Nghe Văng Vẳng Tiếng Người | Những nhân duyên cơ bản để hình thành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

Thành Kính Tưởng Niệm Sư Huynh Thích Hạnh Tuấn TỪ THỊ TRẠM – THỊ ĐÀO Ở PHƯỚC LÂM đến HẢI NHƯ – HẢI TẠNG TẠI LINH MỤ Còn nghe văng vẳng tiếng người Thuở bình sinh đã khóc cười đâu đây Chưa bao giờ hình ảnh những người Tu sĩ trẻ lại cảm thấy chơi vơi…

Thích Trí Thủ: Đạo Từ của Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, nhân Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo, 1974

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thương Tọa, Đại Đức trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo, Kính thưa Quí vị Quan Khách, Kính thưa Đại Hội, Kính thưa quý liệt vị, Vời tư cách Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chúng tôi xin kính gởi đến chư liệt vị lời chào mừng chân thành của chúng tôi. Sự hiện diện quý báu và nhiệt thành của chư liệt vị trong buổi lễ Khai…

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | Thời Đại Bão Táp (1945-1968) | Định Hướng

Ngưỡng Cửa Tử Thần (1947) Từ Chiến Tranh Việt- Pháp (1946) Đến Hiệp Định Genève (1954) Trong ba tổ chức chấn hưng Phật Giáo Việt Nam là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, Hội An Nam Phật Học và Hội Phật Giáo Bắc Kỳ, Hội An Nam Phật Học tỏ ra có hiệu quả…