Dr. Tham T Tran & Elizabeth Bifuh-Ambe | Introduced by Tam Hue: Ethnic Identity among Second-Generation Vietnamese American Adolescents

TÂM HUỆ | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Chiến tranh Việt Nam kết thúc nhưng đồng thời thế giới phải chứng kiến làn sóng nhập cư người Việt vào Hoa Kỳ, và con số đã tăng đều đặn từ khoảng 230.000 người vào năm 1980 lên hơn hai triệu người vào năm 2017 (Cục…