Trần Quang Thuận (1930-2017): Dấu Ấn Hoằng Hóa Của Hòa Thượng Thích Trí Chơn Trên Đất Mỹ

Hòa Thượng Trí Chơn ra đi âm thầm như lúc Hòa Thượng đến: an nhiên, bình dị. Tuy nhiên, không vì thế mà dấu ấn hoằng hóa của Hòa Thượng tại Hoa Kỳ không sâu đậm, bền vững trong lòng những người Hòa Thượng quen biết. Năm nay chỉ trong vòng một tháng ba người…

Thích Nguyên Siêu: Hòa Thượng Thích Trí Chơn Con đường Hoằng Pháp và Văn Hóa

Giờ thì Hòa Thượng đã ra đi, ra đi chung quanh quý Thầy, Cô trong môn đồ pháp quyến đang nhất tâm niệm Phật để cung tiễn Hòa Thượng về với Phật. Đôi ngày nằm ở bệnh viện, nhiều người đến hỏi thăm và hầu chuyện với Hòa Thượng, nhất là Ni Sư Giới Châu…

Nguyễn Văn Tuân: Hòa Thượng Thích Quảng Độ (1928 – 2020), Chân Tu và Trí Thức

Phải dành một ngày quên đi chuyện covid-19 để tưởng nhớ đến một người rất quan trọng: Hòa thượng Thích Quảng Độ*. Thầy mới qua đời ở chùa Từ Hiếu (Sài Gòn) hôm thứ Bảy 22/2/2020, thọ 93 tuổi. Vậy là thêm một học giả lừng danh của thế hệ vàng Phật Giáo Việt Nam…

Biography of The Most Venerable  THÍCH QUẢNG ĐỘ (1928 – 2020) | The Fifth Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam

Most Venerable Thích Quảng Độ was born with the name Đặng Phúc Tuệ in the Thai Binh province of northern Vietnam on 27 November 1928. Both his parents were farmers and devout Buddhists.Together, they had 4 boys and the Most Venerablewas the youngest of the siblings. Most VenerableThich Quang Dobecame ordained as amonk at the…