Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chính Trị và Môi Trường | Politics and Environment: An Interview

Trách nhiệm chung và Môi trường Toàn cầu – Bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Trái Đất Rio Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng luật pháp nên được dùng như những nguyên tắc cho việc sử dụng đúng đắn về thế chủ động, sự sáng tạo và…

Daniel Capper, Ph.D. | Contemporary Buddhism: American Buddhist Protection of Stones in terms of Climate Change on Mars and Earth

Biographical note: Daniel Capper, Ph.D., Professor at the University of Southern Mississippi, is a specialist within religious studies on Buddhism, science, and the environment. With degrees from the University of Virginia and the University of Chicago, he has published the books Guru Devotion and the American Buddhist Experience and Learning Love from a Tiger: Religious…

Đức Đạt Lai Lạt Ma 14: Cây Che chở của Duyên khởi: Sự Quán Chiếu của Tu sĩ Phật giáo về Trách nhiệm Sinh thái

Trong những chuyến công du của tôi đến các quốc gia trên khắp thế giới, giàu và nghèo, Đông và Tây, tôi thấy những người ham mê lạc thú, và những người khổ đau. Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ dường như đã đạt được ít hơn nhiều so với cải tiến…

Hoa Đàm No.7 | 2019: “Only Love Can Save Us From Climate Change”

“Only love can save us from climate change” | Nhất Hạnh HOA DAM – Issue 7 |Nov. 2019 Published by Lotus Media Compiled and produced by Hoa Dam Group Phe Bach & Uyen Nguyen Content FOREWORD Aspirations to Change the Earth? Dr. Dion Peoples/College of Religious Studies Mahidol University, Thailand. 11 Can Buddhism Meet the…