Sen Trắng: Mừng Sinh Nhật H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái

Được biết hôm nay là ngày Sinh Nhật của trưởng niên Nguyên An Tôn Thất Thái, nguyên Thành viên Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức cũng như Huynh trưởng GĐPT Hướng Thiện, San Diego, California. Có thể nói Trưởng Nguyên An là lớp Huynh trưởng đầu tiên được đào tạo tại Hoa Kỳ, và sau…