Sen Trắng: Kính Mừng Sinh Nhật Niên Trưởng Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều

Nhân sinh nhật của Niên Trưởng NGUYÊN CẦN TÔN NỮ DUNG KIỀU; nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức; hiện nay Chị là thành viên của Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát BHDTƯ, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Toàn thể lam vên Sen Trắng chân thành kính gởi đến Chị lời chúc sức khỏe và lòng tri ân vô bờ đối với hành trạng TẤT CẢ VÌ ĐÀN EM mà suốt đời Lam-Trưởng, hình ảnh Chị luôn sâu đậm dưới MÁI NHÀ LAM, và trong lòng của tất cả Anh-Chị-Em.

 

 

Leave a Reply