Sen Trắng: “Lấy đức Hòa làm hướng tiến” – Mừng Sinh Nhật Huynh trưởng Trưởng Ban Quang Ngộ Đào Duy Hữu

Đại Hội GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Kỳ 10, đánh dấu một giai đoạn khó khăn khác, do những tác động chính ở nội tại. Tôi nói nội tại, vì nhìn ở phạm vi rộng của một tổ chức có lịch sử gần một thế kỷ, và truyền thống kỷ cương minh định qua hai văn bản nền tảng là Nội Quy-Quy Chế Huynh Trưởng. Tất nhiên am hiểu lịch sử và truyền thống của Anh-Chị-Em áo lam ngày nay và càng về sau luôn có chỗ không đồng, dẫn đến những phát biểu, hành hoạt dị biệt.

Song, sự bất đồng đứng ở mặt tích cực, là những thử thách, và cơ hội để thăng tiến. Nó thường xuyên thôi thúc các cấp hướng dẫn, cả đối với mỗi anh chị em chúng ta luôn suy tư, và hành động thích ứng.

Đại hội 10 Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ là những lần suy tư như vậy, là tiền đề cho hành động hướng đến sự điều hòa, thăng tiến và ổn định tổ chức. Từ điểm này, đòi hỏi những nhân tố bản lãnh đảm đương vai trò đầu tàu.

“Đại Hội sáng suốt,” ở trường hợp này chỉ được công nhận sau quá trình bầu bán và thành tựu ở tương lai xa, không có thành tựu nào riêng rẽ, của ai riêng rẽ, nó là ý chí của tập thể. Trong ý nghĩa đó, đại hội công cử Anh vào vai trưởng ban như một niềm hoài bão của giai đoạn khó khăn nội tại nhiều bất đồng nên cần duy trì sự hòa hợp đoàn thể và nhân sự tổ chức hơn là phô trương lễ lạc và số lượng. Hơn 4 năm của nhiệm kỳ, và tại nhiệm để tiếp tục Phật sự BHD trong thời gian dịch bịnh Covid, minh chứng Anh là người có đủ bản lãnh. Mượn một câu nói của Thầy Từ Lực để hình dung ra bản lãnh đó là gì, là: “lấy đức Hòa làm hướng tiến”. Trên, Anh cung kính chư Thầy. Dưới, Anh hài hòa cùng Anh chị em.

Hôm nay, kính mừng sinh nhật Anh, trưởng niên Quang Ngộ Đào Duy Hữu, đương kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 10.

Leave a Reply