Sen Trắng: Mừng Sinh Nhật H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái

Được biết hôm nay là ngày Sinh Nhật của trưởng niên Nguyên An Tôn Thất Thái, nguyên Thành viên Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức cũng như Huynh trưởng GĐPT Hướng Thiện, San Diego, California.

Có thể nói Trưởng Nguyên An là lớp Huynh trưởng đầu tiên được đào tạo tại Hoa Kỳ, và sau đó trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc của nhiều trại huấn luyện Huynh trưởng sau này, nhất là tại Miền Quảng Đức. Có rất nhiều anh chị trưởng trẻ hiện nay đang giữ vai trò trọng trách của các ban Hướng Dẫn cấp quốc gia, Miền, hay đơn vị v.v… đã từng là trại sinh của anh ngày trước.

Mặc dù ngay trong lúc này không tham gia trực tiếp sinh hoạt hàng tuần ở đơn vị, hay dự phần vào các Ban Hướng Dẫn hiện hành, nhưng giữ nếp tu trì nghiêm mật và tâm hộ trì Tam Bảo nói chung, cũng như tình cảm gắn bó luôn giúp đỡ thực tiễn cho anh chị em lam viên nói riêng, có thể xem đó tuy âm thầm nhưng vô cùng ý nghĩa, một phần chính nhờ tâm vô cầu, xả chấp, là nét tiêu biểu của anh mà chúng ta cảm nhận được.

Nhân sinh nhật anh, toàn thể BBT Sen Trắng tha thiết gởi đến anh lời chúc thân tình, gắn bó trong màu áo, nguyện giữ gìn năng lượng tiến cho nhau.

Leave a Reply