L. S. Dagyab Rinpoche | Nguyên Tánh giới thiệu: Một số vấn đề trong sự phát triển Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây | Problems in the development of Tibetan Buddhism in the West

Bài nhận định này có tựa là “Một số vấn đề trong sự phát triển Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây” trích từ Tibet An Review vào tháng 10 năm 1992, trang 15–17. Ban đầu được viết bằng tiếng Đức với sự hợp tác của Regine Leisner, và được dịch sang tiếng Anh bởi…

William Hamblin and Daniel Peterson | Huệ Thông lược dịch: Những lời dạy của Siddhartha, Đức Phật từ bi | The teachings of Siddhartha, the compassionate Buddha

Là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, Đức Phật được hàng triệu triệu người xem là hiện thân của lòng từ bi và giác ngộ. Về cơ bản, “Phật” là một danh hiệu, có nghĩa là “giác ngộ” hoặc “thức tỉnh” trong ngôn ngữ Pali…

Sylwia Gil* – Nguyên Hiệp chuyển ngữ: Vai Trò Của Giới Tăng Lữ Phật Giáo Trong Xã Hội Miến Điện Đương Đại

Ảnh minh họa | Internet Giới thiệu Những sự kiện gần đây ở Miến Điện, cụ thể là cuộc “Cách mạng Huỳnh y” vào năm 2007 và trận bão Nargis vào năm 2008, đã đặt những nhà sư Miến Điện vào tiêu điểm của cộng đồng quốc tế. Nhưng đây không phải lần đầu trong lịch sử Tăng đoànMiến Điện đảm trách vai trò lãnh đạo vào những thời…