Sen Trắng: Cầu An cho Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân

Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, đội nón tứ ân đứng sau hàng trưởng ngồi, BQT A Dục Lộc Uyển liên miền Quảng Đức-Liễu Quán Nhận được tin bất ngờ Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, thành viên BHD Miền Liễu Quán bị đột quỵ phải cấp cứu tại bệnh viện Kaiser, Sacramento, California. Nhắc…

Cầu An cho Cụ ông MINH VÂN BẠCH XUÂN LONG

Được biết mấy ngày qua, thân phụ của trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ, là Cụ: MINH VÂNBẠCH XUÂN LONG hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu bệnh viện Quận Sacramento, California, USA. Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ, Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện; Ban Biên Tập Sen Trắng thành…