Phổ Hòa: “Phật Giáo Nhập Thế” (Phật giáo Dấn Thân, Phật Giáo Nhập Cuộc, Phật Giáo Hành Động vì Xã Hội…v.v.)

Do bài trước, trưởng Tâm Huệ có đề cập đến “Mạng lưới Phật tử dấn thân“, nên hôm nay chúng tôi biên tập tiếp để chia sẻ thêm về khái niệm “dấn thân”, một hình thái hoạt động của Phật Giáo ở Hoa Kỳ, theo như nhận định của các nhà quan sát, nghiên cứu và…

Thích Thanh Thắng | Tịnh Cốc Trà: Chiếc Lư Hương Của Đức Thánh Trần hay Chiếc Lư Hương, Vô Thân, “Mê Tín Dị Đoan”

CHIẾC LƯ HƯƠNG CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN Chiếc lư hương bị dời đi khỏi tượng đài Đức Thánh Trần từ ngày 17/2/2019. Cũng ngần ấy thời gian, nhiều sóng gió xảy ra với thành phố HCM, khiến người ta càng dồn sự chú ý vào chiếc lư kia. Nhiều chiếc ghế quan trọng bất ngờ…