DVTGP: Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt


Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám chặt theo hay chấp trước…

COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA: 7c. PART I: THE BUDDHA | CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA | Conception, birth and early life


Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy PART I: THE BUDDHA  CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA Conception, birth and early life L.1    Parents Here an awakened monk names the Buddha’s parents, with the Buddha’s father as…

By Tuệ Sỹ | Translated and annotated by Phan Minh Trị: Three Discrete Kinds Of Bodhi (Ba Thừa Bồ-đề)


BA THỪA BỒ-ĐỀ Ở đây, có một người lạc lối trong rừng hoang đầy nguy hiểm, chợt cảm thấy an ổn. Do bởi đâu? Điều chắc chắn là khi nhận biết ra ta đang ở đâu, chung quanh này, gần đây hay xa hơn, có những gì. Vậy thì, sự thực quá hiển nhiên, cái…

Nguyên Giác: Dòng Thơ Tiễn Bạn, từ biệt nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021)


Tác giả, nhà văn, nhà thơ Nguyên Giác Phan Tấn Hải | Ảnh: Uyên Nguyên Dòng Thơ Tiễn Bạn Đêm lặng lẽ, chờ năm uẩn tan theo nghiệp, bạn về đâu kêu giữa trời nghiêng cánh nhạn nguyện qua bờ dứt thảm sầu. Mở trang kinh, đọc lời Phật vô lượng khổ ngàn kiếp xưa…