Phật Giáo Hướng Dẫn Và Chỉ Đạo Ở Thế Kỷ 21: Tham Luận I: Hòa Thượng Tịnh Tâm (Ching Hsin) Sở Nghiên Cứu Phật Giáo Tịnh Giác, Đài Loan


Dịch Giả: Thích Viên Lý 1. LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời đại tân tiến ngày nay, với biết bao nỗ lực của các nhà kỹ sư chuyên nghiệp và các khoa học gia đã góp phần nâng cao mức sống con người kể từ…

Vĩnh Nhơn/Việt Báo: Giảng giải phương pháp mang chánh niệm vào lớp học ở California


“Thở vào thật sâu, thở ra thật chậm. Thở vào biết mình thở vào. Thở ra biết mình thở ra.” Đó là lời hướng dẫn của giáo viên Bạch X. Phẻ, cũng là một huynh trưởng trong tổ chức Gia đình Phật tử. Cứ mỗi phút có một tiếng chuông ngân và ông hướng dẫn…