Spirituality & Practice | Bửu Thành giới thiệu: Thuyết ngôn ngữ của Phật giáo | A Buddhist Theory of Language

BỬU THÀNH | Tu Thư Sen Trắng: “Nếu gác qua tính chất tôn giáo, cùng nền tảng triết lý của nó, khoa nghi chẩn tế được đem ra thực hiện ở nhân gian, một cách nào đó, là những tiếng than ai oán, và uất ức, của những con người cô khổ, sống kiếp lưu…

Nguyễn Hưng Quốc: Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai | Kỳ 1. Lời Nói Đầu

Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai Methods of Teaching Vietnamese as a Second Language Published by Người Việt Books 2014 Cover design by Trần Minh Triết ISBN: 978-1-62988-062-4 © 2014 by Nguyễn Hưng Quốc & Người Việt. All rights reserved. Lời nói đầu   Viết cuốn sách này, tôi nhắm…

Nguyễn Hưng Quốc: Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi

SỐNG VỚI CHỮ tái bản với nhiều bài mới Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc Văn Mới xuất bản lần đầu 2002, tái bản, 2014 Lotus Media tái bản, 2021 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ISBN: 978-1-716-10105-2 © Nguyễn Hưng Quốc & Lotus Media 2021. All rights reserved.   Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi   Hình như…

Nguyễn Hưng Quốc: Việc dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai trên thế giới

GS Nguyễn Hưng Quốc trong buổi hội thảo “20 năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại” | Ảnh: Uyên Nguyên GS NGUYỄN HƯNG QUỐC: Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường…