Nguyễn Hưng Quốc: Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi


SỐNG VỚI CHỮ tái bản với nhiều bài mới Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc Văn Mới xuất bản lần đầu 2002, tái bản, 2014 Lotus Media tái bản, 2021 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ISBN: 978-1-716-10105-2 © Nguyễn Hưng Quốc & Lotus Media 2021. All rights reserved.   Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi   Hình như…

Nguyễn Hưng Quốc: Việc dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai trên thế giới


GS Nguyễn Hưng Quốc trong buổi hội thảo “20 năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại” | Ảnh: Uyên Nguyên GS NGUYỄN HƯNG QUỐC: Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường…