Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Mục Đích Yêu Cầu 4 Bộ Môn Tu Học Trong GĐPT

Ảnh minh họa: GĐPT Phổ Đà, Santa Ana, California Dẫn nhập GĐPT là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên Phật giáo tại Việt Nam. Kinh qua nhiều thăng trầm của đất nước Giáo Hội các Tông chi hệ phái giáo mới tồn tại hợp pháp trong lòng Giáo Hội Phật giáo Việt…

BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 2: Pháp Môn Chuyển Hóa Phiền Não Thành An Vui (Con Đường Ra Khỏi Phiền Não)

DẪN NHẬP Suốt 45 năm thuyết pháp độ sanh, đức Thế Tôn đã nhiều lần xác định: Như Lai chỉ nói khổ và con đường diệt khổ, đấy là nội dung của Tứ Thánh đế mà bài pháp đầu tiên giới thiệu. Như thế, toàn thể giáo lý Giới, Định, Tuệ của Phật giáo đều…

BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 1: Đạo Phật Với Thanh Niên (Tuệ Sỹ)

ĐỀ TÀI 1 ĐẠO PHẬT VỚI THANH NIÊN   Các Anh Chị em thân mến, Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là Đạo Phật với tuổi trẻ. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi,…

Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 11: Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử

Ảnh minh họa (Nhuận Pháp) (Tài liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp – Lộc Uyển do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2001 – PL.2545)  I. QUAN NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Vấn đề huấn luyện là vấn đề quan trọng bậc nhất của sinh họat Huynh…

Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 13: Những Ðiều Cơ Bản Xây Dựng Tổ Chức GÐPT Việt Nam

(Tài liệu nghiên cứu tu học đào tạo Huấn luyện viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ sưu lục) DẪN NHẬP: Cách đây hơn 80 năm, Phật giáo Việt nam đang chìm đắm trong không khí mơ hồ lẩn lộn giữa chánh tín và…