BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 2: Pháp Môn Chuyển Hóa Phiền Não Thành An Vui (Con Đường Ra Khỏi Phiền Não)

DẪN NHẬP Suốt 45 năm thuyết pháp độ sanh, đức Thế Tôn đã nhiều lần xác định: Như Lai chỉ nói khổ và con đường diệt khổ, đấy là nội dung của Tứ Thánh đế mà bài pháp đầu tiên giới thiệu. Như thế, toàn thể giáo lý Giới, Định, Tuệ của Phật giáo đều…

BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 1: Đạo Phật Với Thanh Niên (Tuệ Sỹ)

ĐỀ TÀI 1 ĐẠO PHẬT VỚI THANH NIÊN   Các Anh Chị em thân mến, Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là Đạo Phật với tuổi trẻ. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi,…