Tuấn Khanh: Người Đi, Linh Hồn Ở Lại

Chúng tôi chọn những ngày cuối năm để leo lên ngọn đồi lịch sử Charlie, bởi vào lúc này thời tiết không quá khắc nghiệt để lần mò được đến nơi. Mang theo trong chuyến đi, những thứ quan trọng nhất là rượu, hoa và nhang: quà cho những người mà thế hệ chúng tôi…

Thích Nguyên Lý: Thông báo thay đổi một số địa điểm trong lộ trình cứu trợ lũ lụt Miền Trung lần 2

LỜI THƯA SEN TRẮNG: Tiếp sau Thông báo ngày 11 tháng Mười Một, 2020, của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý về Đợt Cứu Trợ lần 2, chương trình cụ thể 6 ngày tại các địa điểm Miền Trung. Hôm qua, 14 tháng Mười Một, 2020, một Thông báo khác được phổ biến, cũng trên trang…

Sen Trắng tổng hợp: Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, GHPGVNTNHK, vận động cứu trợ bão lụt Miền Trung

Trong khi phải cố gắng duy trì mọi nếp tu tập bình thường trong thời dịch bịnh Covid19 chưa chấm dứt của các tông môn, pháp phái giáo hội Phật Giáo nói chung cũng như tại những tự viện khắp các châu lục, quốc gia nói riêng, thì có lẽ ngay trong thời điểm này,…