Như Phong (St): Tìm Hiểu Về Đạo Phật Giáo Hòa Hảo | 1- Sơ Lược Về Phật Giáo Hòa Hảo: Vài Nét Về Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ | Ảnh: Internet Vài Nét Về Ðức Huỳnh Giáo Chủ   Người sáng lập Ðạo Phật Giáo Hòa Hảo là Ðức Thầy tục danh Huỳnh Phú Sổ. Sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo,tỉnh Châu Ðốc, một tỉnh xa xôi giáp biên thùy Việt…