Hoa Đàm No.7 | 2019: “Only Love Can Save Us From Climate Change”

“Only love can save us from climate change” | Nhất Hạnh HOA DAM – Issue 7 |Nov. 2019 Published by Lotus Media Compiled and produced by Hoa Dam Group Phe Bach & Uyen Nguyen Content FOREWORD Aspirations to Change the Earth? Dr. Dion Peoples/College of Religious Studies Mahidol University, Thailand. 11 Can Buddhism Meet the…

Cuộc trò chuyện về Khủng hoảng của Vòng lặp Phản hồi Khí hậu | A Conversation on the Crisis of Climate Feedback Loops

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India – Susan Bauer-Wu, President of the Mind & Life Institute opened a conversation that was to take place between His Holiness the Dalai Lama, climate activist Greta Thunberg and scientists Susan Natali and William Moomaw. She asked His Holiness, “How are you?” He laughed and answered, “Look at my face.…

Thích Nhất Hạnh: Tình yêu dành cho đất mẹ không còn là ý niệm về môi trường | Beyond environment: falling back in love with Mother Earth

Khí hậu bất thường (Dưới đây là bài phỏng vấn của Jo Confino cho Guardian Professional Network. Theo guardian.co.uk thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012.)   Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng để đối phó với những thách thức của môi trường, chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh. Thiền…

Nguyễn Đạt An/Hành Tinh Titanic: “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”.

  “THE FIRST CURE FOR ILLUSION IS DESPAIR” – Philip Elliot Slater (1927-2013), nhà văn và nhà xã hội học người Mỹ. “Liệu pháp hàng đầu cho bệnh ảo tưởng chính là sự tuyệt vọng”. Một lần nữa, tôi lại ghi lên status câu nói thời danh của ông, sau rất nhiều lần nhắc nhở…