Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch: Vai Trò Và Tầm Nhìn Của Đạo Phật Đối Với Việc Sức Mạnh Của Tinh Thần Để Phòng Chống Đại Dịch Covid-19


(The Role of Buddha’s Vision for Increasing Mental Strength to Fight Against Corona Pandemic) Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch Bây giờ tất cả chúng ta trong một vấn đề phổ quát, đang ‘giãn cách xã hội’ nhằm tạo ra khoảng cách vật lý làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá…

Thích Tuệ Sỹ: Cảm Niệm Ân Sư, Cẩn bạch nhân lễ Tưởng niệm Chung thất Trưởng lão Thích Quảng Độ


Khâm Thừa Quyết Định Của Đệ Ngũ Tăng Thống Ủy Thác Quyền Điều Hành Viện Tăng Thống Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa Thượng Khâm thừa Quyết Định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ, tự xét chướng thâm huệ thiển, nhưng Tổ giáo nghiêm, vô khả…

Frank – Walter Steinmeier: Bài Phát Biểu Của Tổng Thống Đức Về Tương Lai Nước Đức Sau Đại Dịch


Tổng thống Đức Frank – Walter Steinmeier (Ảnh: Internet) Hôm nay 11.04.2020, Tổng thống Đức Frank – Walter Steinmeier, người giữ chức vụ cao nhất CHLB Đức, phát biểu trước toàn quốc về sự phát triển của xã hội Đức sau cuộc khủng hoảng Corona. Báo Bild ghi lại toàn văn bài diễn thuyết lịch…