“Xuống tóc”

(Ảnh: GĐPT Liên Hoa) GĐPT Liên Hoa, Thứ bảy ngày 29/08/2020, tại Quan Âm Ni Tự, Úc Đại Lợi, các chị em Ngành Nữ GĐPT Liên Hoa thực hiện ngày ‘cắt tóc gây quỹ’ hỗ trợ cho Cancer Council SA & đồng thời hiến tặng tóc của mình cho Sustainable Salons để làm tóc giả tặng…

Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch: Vai Trò Và Tầm Nhìn Của Đạo Phật Đối Với Việc Sức Mạnh Của Tinh Thần Để Phòng Chống Đại Dịch Covid-19

(The Role of Buddha’s Vision for Increasing Mental Strength to Fight Against Corona Pandemic) Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch Bây giờ tất cả chúng ta trong một vấn đề phổ quát, đang ‘giãn cách xã hội’ nhằm tạo ra khoảng cách vật lý làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá…