1 thought on “Thích Tuệ Sỹ: Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên-Huế

Leave a Reply

%d bloggers like this: