Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước nhân Tết Nhi đồng Việt Nam ~ Suy tư hướng về các thế hệ tương lai

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG SỐ: 05/VTT/VP Phật lịch: 2564 Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước nhân Tết Nhi đồng Việt Nam ~ Suy tư hướng về các thế hệ tương lai Không ít những người trong chúng ta đã sinh ra và lớn lên sau…

Vĩnh Hảo: Học Phật

HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ TÍN (1922-2013) Ảnh: Thích Hạnh Tuệ Học Phật là học con đường trở về với chân tâm, với Phật tánh—vốn hàm tàng nơi chính mình và tất cả chúng sinh. Con đường ấy dài hay ngắn, lâu hay mau, là tùy nơi căn cơ và điều kiện nhân duyên của mỗi người, mỗi loài. Và bởi vì đó là con đường, hành giả phải bước đi,…

Nguyên Siêu: Hầu Thầy Vào Cõi Vô Dư Niết Bàn (Hòa Thượng Thích Chí Tín, 1922-2013)

Con kính lạy Giác Linh Thầy tha thiết Tiễn đưa Thầy cách biệt sơn khê Ngọn đồi Trại Thủy trăng thề Sớm đưa gió thoảng chiều quê sương chùng *** Chùa Long Sơn chấn động Đồi Trại Thủy bồi hồi Thầy đi cách biệt xa xôi Trong giờ nhập Tháp xẻ đôi cõi lòng 7:00 giờ sáng nay, Lễ Cung Tống Kim Quan Thầy nhập Bảo Tháp,…

Trí Siêu và Tuệ Sỹ: Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Tiếng Việt

Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật có di giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.” Phụng hành di giáo của đức Thế Tôn, các vị Trưởng lão A-la-hán đã thực hiện cuộc kiết tập lần thứ nhất tại thành Vương Xá, cùng hòa hiệp phúng tụng tất cả những điều đã được Phật giảng dạy trong…

Vĩnh Hảo: Sau Thịnh Nộ Là Im Lặng

Lửa. Lửa lại bùng cháy trên những cánh rừng bạt ngàn miền tây. Khói cuồn cuộn, lan xa hàng nghìn dặm, kéo qua tận miền đông. Tro bụi mịt mù, bao phủ hết bầu trời, làm cho nền trời lúc giữa trưa mà ửng lên màu vàng cam, có khi đỏ ối như ráng chiều…

Thích Nguyên Siêu: Sức Mạnh của Tăng Già hay Những Nguyên Tắc Nhiếp Chúng.

Bài Tham Luận – Khóa An Cư Giáo Hội – Phật Lịch 2551 tại Phật Học Viện Quốc Tế, Los Angeles, California Tinh thần hòa hiệp đoàn kết là ý nghĩa sống lành mạnh an vui, là tinh thần của một hội chúng biết tôn trọng ý niệm tự tồn và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng thượng. Một con người đơn thuần, khó có thể hoàn thành một sự việc đáng kể dù rằng sự việc ấy cho chính bản thân mình, mà tất…