Vĩnh Hảo: Chân Thật và Giả Dối


Cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo (Ảnh: Quảng Pháp) Phương tiện kỹ thuật càng tinh xảo, con người càng dễ đi đến chỗ dối mình, dối người, hại mình, hại người, một cách tự nhiên, đến độ lòng chẳng có chút cắn rứt nào khi đã lỡ tạo ra những hậu quả xấu, làm khổ…