Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến: Từ Hội sách San Jose, nghĩ về văn hóa đọc


*Ảnh: Cư sĩ Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Thử vào…

By Marshall Glickman: Talk Like a Buddha


Marshall Glickman learns how to listen on an Insight Dialogue retreat. I’m sitting knee-almost-touching-knee with Ted, a chubby and towering sixty-something-year-old with a few days’ gray stubble, bushy eyebrows, and nose hairs calling for a trim. We met just fifteen minutes ago, and tears are running down his face. Ted’s breathing is labored, and I…

Bhikkhu Basnagoda Rahula – Thị Giới dịch: Hóa Giải Bất Hòa – Những Điều Đức Phật Dạy


Đối với đức Phật, việc hóa giải những bất hòa cũng quan trọng không kém việc xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa những người sống chung. Cộng đồng Tăng già mới thành lập của ngài bao gồm cả nam và nữ đến từ mọi thành phần xã hội, những thành viên trong cộng đồng đó có những khác biệt lớn về nhiều phương diện và điều không thể tránh là sự phát sinh…

TKN Pháp Hỷ Dhammananda: Ái Ngữ và Chánh Ngữ Trong Mối Liên Hệ Với Truyền Thông Bất Bạo Động


Suốt nhiều năm, tôi làm việc gần gũi với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Là một Sư cô, cũng là một Pháp sư, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện thương tâm khắp nơi trên thế giới liên quan đến bạo lực ở những cấp độ khác nhau. Hệ quả là, tôi…