Tuệ Sỹ | Tâm Thường Định dịch Anh: Suy nghĩ hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ | The Current Thinking About Buddhist Education Plans For Vietnamese Youth


Phật giáo Việt Nam đang chứng kiến những xáo trộn và khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Các mô hình tổ chức, những lễ tiết sinh hoạt, từ ma chay, cưới hỏi các thứ, được cố gắng rập khuôn theo mô hình phương Tây một cách vội vã đã làm xói mòn phần…

Thích Như Điển: Tương Lai | Viết cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu nhân kỷ niệm lần thứ 20


Hòa thượng Thích Như Điển sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Hòa Thượng là một người học rộng, biết nhiều ngôn ngữ, cho đến nay đã sáng tác khoảng 33 tác phẩm và dịch phẩm từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hán và…