David Loy | Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center | CJBS: Ecodharma: a new Buddhist path?


Giant Buddha at Long Son Pagoda (Chua Long Son) Buddhist temple, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam   Ecodharma: a new Buddhist path? David Loy Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center Abstract Today the climate emergency and other environmental challenges have become the most urgent issue that humanity faces – indeed, arguably the greatest problem that…

Rebecca S.K. Li | The College of New Jersey | CJBS: Chan Practitioners as Agents of Social Change


Abstract In this paper, I argue that sociological insights into how so- cial structures are perpetuated and change, are congruent with Dharma teachings of dependent origination and are useful for Chan practitioners’ cultivation of wisdom and compassion. Examples of social change, in the economy and family, are used to illustrate how these Dharma princi- ples…

Wendi L. Adamek | University of Calgary | CJBS: As if This Is Home


Abstract In Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist (2017), economist Kate Raworth calls for the need to recreate or re-recognize ties between economic activities and complex social, biological, and cultural systems. Such re-integration, she argues, is the foundation of a necessary shift from extractive to regenerative systems. In this paper…

Special Issue Announcement | CJBS: BUDDHISM AND SOCIAL CHANGE | Introduction


Introduction Wendi L. Adamek | UNIVERSITY OF CALGARY   Organized by the Dharma Drum Vancouver Centre in collaboration with the University of Calgary Numata Chair in Buddhist Studies, the “Buddhism and Social Change” workshop that inspired these papers was convened in September 2019. The workshop was designed to address areas of dialogue between Buddhist practice…

Robert W. Clark: Sự Xuất Hiện Của Phật Giáo Ở Phương Tây Nhằm Đáp Ứng Cho Những Khủng Hoảng Môi Trường Và Xã Hội


Ảnh minh họa | Làng Mai Trong suốt 150 năm vừa qua, tại các quốc gia Tây Phương đã dấy lên mối quan tâm sâu sắc đến những lời dạy của Đức Phật. Đạo Phật ngày càng có thêm nhiều tín đồ tại châu Âu  và châu Mỹ, và đã trở thành đối tượng nghiên…

Krishnamurti | Thích Trí Chơn dịch Việt: Cuộc Khủng Hoảng Hiện Đại


Jiddu Krishnamurti | Internet Carlo Suarès dịch Pháp: ‘SUR LA CRISE CONTEMPORAINE’ Thế giới hiện nay đang lâm vào cảnh khủng hoảng thật trầm trọng chưa từng có. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã từng trải qua biết bao cơn khủng hoảng, nào khủng hoảng xã hội, khoảng hoảng quốc gia, khủng hoảng chính…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Phật Giáo Và Vấn Đề Kỳ Thị Chủng Tộc, Giai Cấp, Giới Tính


Ngày nay, vấn đề kỳ thị chủng tộc, giai cấp, giới tính được con người quan tâm và tranh đấu quyết liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ một phần là do sự văn minh tiến bộ của xã hội đã giúp mở rộng nhận thức và tâm thức con người đối với những vấn đề xã hội như thế. Trong đó không thể không nói đến nhiều đóng góp của các phong trào dân quyền, nhân quyền, bình quyền, nữ quyền, v.v… trên thế…