Tâm Duy | Tu thư Sen Trắng: Góp Phần Xây Dựng Xã Hội Theo Tinh Thần Phật Giáo | The Future of Buddhism: From Personal Awakening to Global Transformation

TÂM DUY | Tu Thư Sen Trắng: Những năm tháng cuối đời, nhân mừng thọ 85 tuổi tổ chức tại Trung Tâm Thích Quảng Đức, San Bernardino, California, Sư huynh Thích Phổ Hòa, tức niên trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân với sự đề nghị của Niên Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy, đã dành…

Andrew Nova Le | Introduced by Tam Minh: Upward or downward? The importance of organizational forms and embedded peer groups for the second generation

TÂM MINH | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Từ giữa thập niên 70, làn sóng di cư người Việt đến Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Làm sao có thể hội nhập một cách thành công ở “miền đất hứa”, không chỉ là sự trăn trở của thế hệ người Việt đầu…

VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tạo nên một Thế giới Hạnh phúc hơn | Creating a Happier World

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Lord Richard Layard, Giáo sư tại Trường Kinh tế London và là người sáng lập nên tổ chức ‘Hành động vì Hạnh phúc’, đã chào mừng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm đến với cuộc trò chuyện sáng nay về chủ đề “Tạo nên một Thế…

Tavivat Puntarigvivat | Tu Thư Sen Trắng dịch Việt: Phúc lợi xã hội và cuộc khủng hoảng do Coronavirus: Góc nhìn của Phật giáo

AP Photo | Ahn Young-joon Sự bùng phát của virus coronavirus mới (COVID-19) bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019 đã gây ra đau khổ cho người dân trên toàn thế giới. Đau khổ của con người là mối quan tâm chính và là Chân lý cao quý đầu tiên trong…

Thom Wolf: Three Challenges for Buddhism of the 21st Century | First International Buddhist Conference, Mumbai, India

Oikos Worldviews Journal | Volume 7 Issue 1 Spring 2007 See Thom Wolf, “Three Challenges for Buddhism of the 21st Century” 29-48, in Bhalchandra Mungékar and Aakash Singh Rathore (editors), Buddhism in the Contemporary World: An Ambedkarian Perspective. New Delhi: Bookwell 2007. Thom Wolf is International Director, University Institute, New Delhi India. Chair, ‘International Practices…

Asayo Horibe | Buddhist Council of the Midwest: Buddhist Thoughts on Collaboration in Addressing Social Ills in the United States

To review the social ills in the United States is truly over- whelming. Buddhism teaches that suffering exists and that there is a cause of suffering. The evident suffering of poverty, hunger, and homelessness could have many causes. The disparity between the rich and the poor is immense. Here, the absence of a living wage…

Ven. Bhante Chao Chu | LABU: Social Ills and Possible Social Action in the United States | The Need to Support Families and Youth

In preparing for the dialogue in Rome between Buddhists and Catholics, I have heard insights from other participants that emphasize our common ground as human beings, even though  our approaches and understandings vary, even within our separate religious identities. We may have different opinions about how to interpret what we believe is right, but these…