Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 5

Kien So Temple, Hanoi, Vietnam | AHA The Meditation Tradition of Vietnamese Buddhism  Following the initial introduction of Buddhism by the Indian masters directly from India, the Meditation Tradition in Vietnam marked its own distinction with many well-established schools. In the Vietnamese Buddhist tradition, Meditation (dhyana) or Zen in Japan and the West, does not…

Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ Tòa Bạch Ốc tổ chức lễ Phật đản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Tòa Bạch Ốc tổ chức Đại lễ Phật đản với thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ   Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Để tôn vinh Đại lễ Vesak, một tuyên bố chính…

Thích Thiện Hạnh (1931-2021): Thông Bạch v/v Tạm Ngưng Tuyệt Thực | 2003

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG THÔNG BẠCH V/v tạm ngưng tuyệt thực Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Chư tôn Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 4

The Pure Land Tradition of Vietnam. In general, Pure Land Buddhism focuses on gaining a better rebirth in order to advance in Buddhist practice, not in this realm of suffering, but in another Buddha realm which is without defilement and without suffering caused by physical harm or afflictive emotion. According to Buddhist cosmology, there are…