Thuyền Vị: Xây dựng “Phật giáo Hoa Kỳ” | Building “American Buddhism”

Đây chỉ là một bài phiên tả, tổng hợp tư liệu từ dự án “The Pluralism Project” của Harvard University, Cambridge MA, về Phật Giáo, là tiến trình du nhập và phát triển hình thái “Phật Giáo Đại Chúng” (Popularizing Buddhism) ở Hoa Kỳ, theo cách mà những nhà Sư, các nhà nghiên cứu sử…

Thích Như Điển: Mùa Sen Nở

Hòa thượng và Tăng chúng chùa Viên Giác Người Á Châu không ai là không biết đến hoa Sen. Vì Á Châu chúng ta có khí hậu ấm áp, nhất là những xứ như Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Quốc và ngay cả Đại Hàn hay…

Thích Minh Thông | Giác Tuệ | Phước Thắng sưu tập và biên tập: Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Trung Phần

Tư liệu về Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang rất nhiều, nhưng sau 1975 ngưng hoạt động gần như thất tán hết. Tuy vậy, nhiều văn bản, sách báo, hình ảnh…vẫn được lưu giữ trong tủ sách một số chùa trong nước, trong cựu học tăng… Riêng về nhân chứng hiện còn khỏe thì…

Nguyên Tường: Từ Thông điệp Ý Thức Về Nguồn 1971 đến Tuyên Cáo II 1993 của GHPGVNTN

  Lược trích từ “TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO PHẬT VÀ MẠCH SỐNG CỦA DÂN TỘC” Như các bạn đã biết, đạo Phật là con đường làm Phật trên nguyên tắc thực hiện “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý” để “tùy duyên nhi bất biến” vận dụng Từ Bi, Trí Tuệ, Hùng Lực “Thượng cầu Phật…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Cội Tùng Ngả Bóng

Chốn Tòng Lâm Phật Giáo Việt Nam vừa chứng kiến cảnh trạng bi thiết vì một cội tùng cửu thập tuế đã ngả bóng về Tây: Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, nhập niết bàn! Một vị cao tăng nhập niết bàn, tất không phải là điều bi lụy,…

Thích Hải Tạng: Còn Nghe Văng Vẳng Tiếng Người | Những nhân duyên cơ bản để hình thành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

Thành Kính Tưởng Niệm Sư Huynh Thích Hạnh Tuấn TỪ THỊ TRẠM – THỊ ĐÀO Ở PHƯỚC LÂM đến HẢI NHƯ – HẢI TẠNG TẠI LINH MỤ Còn nghe văng vẳng tiếng người Thuở bình sinh đã khóc cười đâu đây Chưa bao giờ hình ảnh những người Tu sĩ trẻ lại cảm thấy chơi vơi…