Justin Whitaker | Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II | Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến


Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến tranh trong thế kỷ 20, và chính phủ Mỹ đã nhìn Phật Giáo như một…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 2


Pho Minh Pagoda Tower | Photo: Chua Viet A Brief History of Vietnamese Buddhism Buddhism had long been introduced to ancient Vietnam directly from India via the sea route, the well-worn commercial thoroughfare between eastern and western Asia as early as 2CE,[1] even before Chinese Buddhism. The introduction of Buddhism into Vietnam can be traced…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ tư: Hội Phật Giáo Việt Nam


Những Ngôi Tháp Cổ Chùa Hàm Long | Ảnh: Internet Công việc của Hội Bắc Kỳ Phật giáo vẫn hoạt động, báo Đuốc Tuệ và Tinh Tiến vẫn phát hành cho đến ngày Cách Mạng Tháng Tám. Sau Cách Mạng Tháng Tám, Chinh phủ ban hành sắc lệnh tất cả các hội và báo chí…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ ba: Chùa Quán Sứ, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo


Chùa Cổ Miền Bắc | Ảnh: Internet Tùng thư đặt ở Hà Nam nhưng kinh, sách vẫn phải in trên Hà Nội. Thời  gian này, chúng tôi thường đi lại luôn, thỉnh thoảng Thượng Tọa Thái Hòa đưa tôi vào thăm chùa Quán Sư – Hà Nội. Vị trụ trì ở đấy bấy giờ là…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 2-Abstract & Introduction


The Most Venerable H.T. Thích Thiên Ân ABSTRACT This dissertation seeks to shed light on the broad range of practices that Vietnamese Buddhism has contributed to the American religious landscape since its arrival due to the impact of the Vietnam War. Despite the presence of almost one million Buddhist Vietnamese and their Buddhist temples and…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư


Ảnh minh họa | Internet Hội họp, bàn bạc, trao đổi ý kiến với nhau một thời gian, chúng tôi quyết định thành lập “Phật học tùng thư”. Trước hết phiên dịch kinh sách ra quốc ngữ để ấn hành, truyền bá sâu rộng trong quần chúng. Sau khi được nhiều người hiểu biết tán…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 1-Acknowledgements, Table Of Contents


Vietnamese Refugees at a Buddhist service at Camp Pendleton National Archives and Records Administration Electronic Theses, Treatises and Dissertations | The Graduate School | 2007 THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES VIETNAMESE BUDDHISM IN AMERICA by QUANG MINH THICH A Dissertation submitted to the Department of Religion in partial fulfillment of the requirements…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời Kỳ Thứ Nhất: Lục Hòa Tịnh Lữ


“Vượt qua những trở ngại khó khăn để đạt tới kết quả như ý nếu không có chí kiên trì và lòng dũng cảm sẽ không thể nào đưa tới thành công được.” | Hòa Thượng Thích Trí Hải THAY LỜI TỰA Phật giáo và dân tộc như hình với bóng, cùng nhau trải qua bao…