Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII, 1970

– Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng. – Kính thưa quý vị quan khách, – Cùng toàn thể anh chị em H.Tr trong GĐPT toàn Quốc. Kính thưa quý vị, Thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, lời đầu tiên là chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài (2)

Ngày 24/10/1997, HT đã triệu tập cuộc họp cùng bốn anh Huynh Trưởng cấp Dũng là: anh Võ Đình Cường, anh Tống Hồ Cầm, anh Nguyễn Xuân Quyền và anh Nguyễn Châu để “Tìm cách cho Gia đình Phật tử được sinh hoạt đều đặn và có hiệu quả, phù hợp với tình hình mới…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài

TT.Thích Minh Châu Cố Vấn và Ban Quản Trại Huấn Luyện Htr. A Dục 1964 tại Sàigòn 6. Thời kỳ khó khăn trong nước và phát triển ở nước ngoài: a) Ở trong nước : Tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, không có tổ chức ngoại vi nào của Ðảng được phép…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Thống Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc năm 1961, tại Giảng Đường Chánh Trí, chùa Xá Lợi Sài Gòn  5. Thời kỳ thống nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: Ðến năm 1961, dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Thanh Niên Phật Tử thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt…

Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc: Diễn văn khai mạc Đại hội GĐPT Trung phần (1961)

TVPV: Nhằm giới thiệu dấu ấn của tổ chức Gia đình Phật tử (GĐPT) trong những ngày đầu sinh hoạt và sức lớn mạnh của tổ chức này, TVPV đã lần lượt trích đăng loạt bài của các Trưởng GĐPT như “Hùng Khanh” (Võ Đình Cường), Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Nguyên Từ Nguyễn Đức…

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử – P.2

Mặc dù loạt bài này đang nói về lịch trình tiến triển của Gia đình Phật tử, nhưng vì trong số trước, trong khi bàn đến sự hy sinh và thiện chí của các cấp lãnh đạo GĐPT địa phương để thực hiện sự thống nhất phong trào, chúng tôi có hẹn sẽ bàn đến…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 4. Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: a)  Ðại hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc lần thứ nhất: Do Gia Ðình Phật Hóa Phổ đã lan rộng ra các tỉnh miền Trung, để…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Những Nhân Tố Hình Thành và Thời Kỳ Phát Triển

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 Chúng ta biết rằng giáo lý của đức Phật đã thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đã gây tiếng vang và lan tràn…