Theo Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi: Một ghi chú tại Trại Trường GĐPTVN, Đà Lạt Lâm Đồng

Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh | Đại hội bỏ túi lịch sử xảy ra dưới chân đài Lục Hòa,
Trại Trường GĐPT Việt Nam, 1995 |
Ảnh tư liệu: GĐPTVN

Một tổ chức có cả triệu công dân mà không có tính chất pháp lý, sinh hoạt “kém chất lượng”, có tính cách tự phát nhưng lại tồn tại suốt 20 năm trong lòng XHCN là một điều không thể có. Những Huynh Trưởng 20 năm qua trông chờ vào Giáo Hội (PGVN), vào đường lối trị an, tôn trọng tín ngưỡng của Nhà Nước đã hoàn toàn thất vọng. Cho nên đã đồng loạt sinh hoạt trở lại. Việc bổ sung thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Trung Ương là cần thiết. Việc thầy Tâm Thanh mời tất cả anh em về dự lễ khánh thành Vĩnh Minh Tự Viện (đại trùng tu, 1995) là một duyên may hiếm có. Một đại hội bỏ túi lịch sử xảy ra dưới chân đài Lục Hòa, Trại Trường GĐPT Việt Nam đã bổ sung đầy đủ thành phần nhân sự, có đại diện của 45 đơn vị tham dự là một thành công ngoài dự tưởng, BHD TƯ đã có tiếng nói mạnh mẽ, đã vực dậy sức sống của tổ chức mà bao lâu vốn bị khống chế làm cho tiêu mòn với ý đồ xóa sổ, nay ngược lại càng trưởng thành kiên cố từ tư duy đến hành động. | trích Biên Niên Sử GĐPTVN 1975-1998 của Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi (nay là Đại Đức Thích Trúc Thạnh Không) | Sen Trắng hiệu đính.

Leave a Reply