Leadership Dynamics | Tâm Nghĩa lược dịch: 3 Chiến lược lãnh đạo để tạo ra sự đoàn kết và hài hòa | 3 Powerful Leadership Strategies To Create Unity and Harmony

Khả năng tương thích được đánh giá rất quan trọng. Điều cần thiết là sự thống nhất. Thống nhất không có nghĩa là bạn giống nhau. Nó có nghĩa là chúng ta có mặt cho nhau” | Viện Gottman. Sự xung đột, bất đồng, cảm xúc tiêu cực và sự lệch lạc trong một tổ…

Theo Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi: Một ghi chú tại Trại Trường GĐPTVN, Đà Lạt Lâm Đồng

Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh | Đại hội bỏ túi lịch sử xảy ra dưới chân đài Lục Hòa, Trại Trường GĐPT Việt Nam, 1995 | Ảnh tư liệu: GĐPTVN Một tổ chức có cả triệu công dân mà không có tính chất pháp lý, sinh hoạt “kém chất lượng”, có tính cách tự…

Justin Tejada | Hồng Liên lược thuật: Phật Giáo có thể dạy chúng ta những gì về nhẫn nhục | What Buddhism Can Teachs Us About Patience

Không có bao nhiêu người có trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh để nói: “Sai rồi!” đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Nhưng Robert Thurman là một trong số những người đó. Hơn 50 năm qua, bản thân từng có lúc là một tu sĩ được kề cận và hướng dẫn…