Leadership Dynamics | Tâm Nghĩa lược dịch: 3 Chiến lược lãnh đạo để tạo ra sự đoàn kết và hài hòa | 3 Powerful Leadership Strategies To Create Unity and Harmony

Khả năng tương thích được đánh giá rất quan trọng. Điều cần thiết là sự thống nhất. Thống nhất không có nghĩa là bạn giống nhau. Nó có nghĩa là chúng ta có mặt cho nhau” | Viện Gottman.

Sự xung đột, bất đồng, cảm xúc tiêu cực và sự lệch lạc trong một tổ chức, đoàn thể – các vấn đề liên quan ảnh hưởng đến sự thống nhất và hòa hợp – bất kể quy mô hoặc với tình huống nào, đều cần phải được giải quyết. Chúng không thể được che đậy hoặc tránh né; hoặc chúng không thể bị biến mất dù bạn có cố gắng đến đâu. Nó giống như một căn bệnh ung thư có thể cản trở nghiêm trọng sự thành công của nhóm hay tổ chức nếu để lâu và lan rộng. Chúng phải được xử lý và xử lý kịp thời.

Bạn có thể xác định các vấn đề hòa hợp và thống nhất trong nhóm hay tổ chức của mình đang lãnh đạo ngay bây giờ không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy sự đoàn kết và hòa hợp để cứu bạn khỏi “đám cháy” hoặc “bị bỏng”? Nghe có vẻ ly kỳ? Tôi sẽ vạch ra ba chiến lược mà tôi đã sử dụng một cách hiệu quả.

Sự thống nhất và hòa hợp giữa các thành viên trong một tổ chức, đoàn thể, thật sự là điều cần quan tâm. Đó là điều tự nhiên khi tất cả đều là con người, nhưng cách chúng ta phân biệt và cách chúng ta giải quyết chúng là chìa khóa để lãnh đạo thành công các nhóm hay tổ chức.

Đối với bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào để đạt được tầm nhìn của mình, sẽ không thể thực hiện được nếu bạn không có sự thống nhất và nếu bạn không có sự hòa hợp giữa mọi người. Hiệu quả của từng thành viên và nhóm sẽ bị tác động tích cực hoặc tiêu cực bởi các mối quan hệ tích cực hoặc tiêu cực tồn tại giữa các cá nhân.

Bạn nhận biết hiệu quả như thế nào khi các thành viên trong nhóm hay tổ chức của bạn đang ở trong giai đoạn tiêu cực? Bạn hiểu rõ sự căng thẳng giữa các thành viên trong nhóm của mình đến mức nào? Bạn có vấn đề về sự thống nhất và hòa hợp trong nhóm hoặc tổ chức của bạn không? Nếu vậy, chúng là gì?

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo tập trung vào việc củng cố và phát triển các mối quan hệ trong cộng đồng tập thể của họ để tăng cường sự tin tưởng cũng như tạo ra và duy trì tư duy tích cực, vì điều này sẽ tạo ra và duy trì năng lượng tích cực. Nếu không có năng lượng tích cực trong nhóm hay tổ chức của bạn, bạn sẽ không tiến xa được; bất luận sự áp lực của nó ít hay nhiều.

Bạn có năng lượng tích cực trong nhóm hay tổ chức của mình không?  Tại sao có hoặc tại sao không?

Để phát triển văn hóa tích cực nhằm tạo ra và duy trì sự thống nhất và hòa hợp, bạn cần tập trung vào tấm lòng và tinh thần của các cá nhân trong nhóm hoặc tổ chức mà mình đang lãnh đạo, hướng dẫn. Các nhóm, tổ chức thành công có tấm lòng và tinh thần đoàn kết, hòa hợp dành cho nhau. Khi trái tim và tinh thần của một cá nhân chuyển sang tiêu cực, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, văn hóa và mối quan hệ giữa các cá nhân.

Sự đoàn kết và hòa hợp là yếu tố quan trọng đối với thành công chung của một nhóm hoặc tổ chức để tự hiện thực hóa và đạt được tầm nhìn. Để phát triển sự thống nhất và hòa hợp, tấm lòng và tinh thần trong các cá nhân cần phải được gắn kết với các mối quan hệ tin cậy, và các cá nhân phải được trao trách nhiệm tích cực để tin tưởng vào bản thân cũng như lẫn nhau. Điều này giống như không khí để thở cho tất cả các nhóm hay tổ chức. Nếu không có, nó giống như cố gắng nâng nhóm của bạn lên cao độ mà không có bình dưỡng khí – rất ngộp thở.

Có 3 chiến lược để củng cố và duy trì sự thống nhất và hòa hợp:

Chiến lược đầu tiên là xác định những tính cách khác nhau đang tồn tại. Có 4 tính cách khác nhau trong bất kỳ một nhóm, hoặc tổ chức nào như được phác thảo bởi Florence Littauer – Sanguine, Melancholy, Choleric và Phlegmatic. Điều bắt buộc khi bạn dẫn dắt mọi người là bạn phải hiểu mọi tính cách xung quanh mình, bởi vì những tính cách khác nhau có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, và một số tính cách kết nối tốt hơn với một số tính cách nhất định hơn là những tính cách khác.

Khi bạn có thể làm cho các cá nhân trong nhóm hiểu rằng tất cả chúng ta đều khác biệt, rằng tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau mà chúng ta có thể mang đến để giành chiến thắng, bạn bắt đầu quá trình quan trọng để cho phép các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và bạn bắt đầu xây dựng sự thống nhất và sự hài hòa giữa các cá nhân và trong nhóm hoặc tổ chức của mình.

Bạn có biết những cá tính khác nhau trong nhóm của bạn không? Bạn có biết tính cách của mình không?

Tôi có thể khuyến khích bạn dành thời gian đọc cuốn sách của Florence – ‘Personality Plus’. Nó sẽ thay đổi đáng kể khả năng lãnh đạo và các mối quan hệ cá nhân của bạn.

Chiến lược lãnh đạo thứ hai là biết nguyên tắc Ngôn ngữ tình yêu (tâm lý) của mỗi thành viên trong nhóm. Có 5 Ngôn ngữ Tình yêu Gary Chapman xác định nơi mà các cá nhân cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được yêu thương khi các nhu cầu của trái tim họ được đáp ứng. Khi bạn xác định được nhu cầu của từng cá nhân trong nhóm, thì các cá nhân sẽ liên kết với nhau để đáp ứng nhu cầu của nhau. Điều này phát triển sự thống nhất và hòa hợp một cách to tát.

Khi bạn kết hợp việc hiểu tính cách của một cá nhân với việc hiểu Ngôn ngữ tình yêu của họ là gì, thì đó chính là nhiên liệu cho tên lửa và nó củng cố, phát triển sự đoàn kết và hòa hợp giữa các cá nhân và tổ chức theo cấp số nhân.

Bạn có biết Ngôn ngữ tình yêu của những người quan trọng xung quanh bạn không? Bạn có biết Ngôn ngữ tình yêu của mình không?

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy tự giúp mình và kiếm cho mình một bản sao cuốn sách của Gary Chapman, ‘Năm ngôn ngữ tình yêu’. Cuộc sống và sự lãnh đạo thay đổi.

Một trong những chiến lược lãnh đạo khác mà tôi sử dụng để mang lại sự thống nhất và hài hòa là Thay đổi – bạn có thể thăng chức cho bất kỳ ai, trừ chính bạn. Khi bạn sử dụng quy trình lãnh đạo này với các cá nhân riêng tư, và sau đó đưa nó lên cấp cao hơn một cách công khai trước mặt nhóm, hay tổ chức, nó sẽ tăng cường sự thống nhất và hòa hợp giữa các cá nhân một cách nghiêm túc – giữa Nhà lãnh đạo sử dụng khả năng gây dựng để trao trách nhiệm cho cá nhân, cá nhân mình và cho toàn đội nói chung. Nó làm tăng lòng trung thành, sự tin tưởng, thống nhất và hòa hợp.

Bạn đã làm hiệu quả đến mức nào trong việc khuyến khích những cá nhân chủ chốt xung quanh bạn và tổ chức nói chung? Có cơ hội nào để bạn cải thiện trong lĩnh vực lãnh đạo này không?

Tôi đã sử dụng tất cả 3 chiến lược trên để phát triển sự thống nhất và hòa hợp với các thành viên trong tổ chức của mình một cách thành công tốt đẹp. Tất cả các tổ chức, đội, nhóm, gia đình và cá nhân sẽ tăng cường sự đoàn kết và hòa hợp của họ khi ba nguyên tắc trên được điều hướng một cách có chủ ý. Nó không phải là tên lửa, nhưng những gì nó đòi hỏi là hành động có ý thức, một quá trình có chủ ý và cam kết của người lãnh đạo để thực hiện và thúc đẩy điều này trong nhóm hay tổ chức của mình. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ gặt hái được thành quả.

Lãnh đạo hiệu quả là nhận thức trọng tâm của việc xây dựng một cộng đồng tập thể đoàn kết và hài hòa. Bạn không thể tự mình làm bất cứ điều gì vĩ đại và các nhà lãnh đạo đích thực hiểu tầm quan trọng của sự thống nhất và hài hòa để đạt được Tầm Nhìn.

3 Powerful Leadership Strategies
To Create Unity and Harmony

Leadership Dynamics

“Compatibility is overrated. What’s required is unity. Unity doesn’t mean you’re the same. It means you’re together.” The Gottman Institute.

Conflict, ill feelings and team misalignments – unity and harmony issues – no matter what size or situation, must be addressed. They cannot be swept under the carpet or they cannot be wished away no matter how hard you try. They are like a cancer that can seriously impede the success of the team and organisation if left to fester and spread, and you know they will. They must be dealt with and dealt with swiftly.

Can you identify unity and harmony issues within your organisation or the team you lead right now?

What if you could create an environment that promoted unity and harmony to save you from putting out “spot fires” or “out of control burns”? Sound tempting? Read on. I will outline three strategies I have used effectively that I am convicted about to do this.

When I go into new clients, one of the concerns they are dealing with is indeed unity and harmony issues that exist between individuals. It’s only natural as we’re all human, but it’s how we discern and how we address them that are the key to successful leadership, teams and organisations.

For any team or organisation to achieve their Vision, it will not be possible if you do not have unity and if you do not have harmony between people. The effectiveness of individuals and teams will be positively or negatively impacted by the positive or negative relationships that exist between individuals.

How effective are you at discerning when individuals on your team are in negative territory?

How effective are you at discerning tension between members of your team?

Do you have unity and harmony issues within your team or organisation?

If so, what are they?

It is crucial leaders focus on strengthening and growing relationships within their teams to increase trust and to bring about and maintain positive thinking, as this will generate and maintain positive energy. Without positive energy within your team, you won’t get very far; no matter how much pressure you apply.

Do you have positive energy within your team?

 Why or why not?

To develop a winning team culture to create and maintain unity and harmony, you need to focus on the heart and spirit of individuals in the team or organisation you lead. Winning teams have unified and harmonious hearts and spirits that are for each other. When the heart and spirit of an individual turns to the negative, it will seriously affect the environment, culture and relationship between individuals.

Unity and harmony is vital for a team or organisations overall success to self-actualise and achieve the Vision. To grow unity and harmony, the heart and spirit in individuals needs to be aligned with trusting relationships, and individuals must be empowered positively to believe in themselves and each other. This is like oxygen for all teams and organisations. Without it, it’s like trying to drag your team forward in high altitudes with no oxygen tanks – very slow and painful going.

There are 3 key initial strategies I implement to strengthen and maintain unity and harmony:

1. The first strategy I use is to identify the different personalities that exist. There are 4 different personalities in any team or organisation as outlined by Florence Littauer – Sanguine, Melancholy, Choleric and Phlegmatic. It is imperative when you are leading people that you understand the type of personalities you have around you because different personalities have different strengths and weaknesses and some personalities connect better with certain personalities than others.

When you can make individuals on a team understand we are all different, that we all have different strengths we can bring to the table to win, you begin the vital process of allowing team members understand one another better and you start to build the unity and harmony between individuals and within your team.

For example, from time to time my wife and I have couples reach out to us that are experiencing minor to major marital issues. Having been married for 28 years this year and 31 years together raising two strong, young men who are 22 and 20, without us understanding our personality strengths and weaknesses, we would not have been able to stay together.

The first thing we do with couples that reach out to us is we do a profile test with them and you can see the scales come off their eyes about what their differences are with their strengths and weaknesses, which leads to greater acceptance of each other and it leads to increasing unity and harmony.

Do you know the different personalities within your team?

Do you know your personality type?

Can I encourage you to take the time to read Florence’s book – ‘Personality Plus’. It will change your leadership, and your personal relationships, dramatically.

The second leadership strategy I employ is knowing the principle Love Languages of each team member. There are 5 Love Languages Gary Chapman identifies where individuals feel valued, respected and loved when the needs of their heart are met. When you identify what each individuals needs are on the team, then individuals align with each other to meet each others needs. This grows unity and harmony in a big way.

When my wife and I have a new couple that has reached out to us due to marital issues they want to resolve, identifying the husband and wife’s Love Languages is a game changer. The same applies for individuals in your team and organisation, I kid you not.

When you combine understanding the Personality Profile of an individual with understanding what their Love Language is, it is rocket fuel and it strengthens and grows unity and harmony between individuals and teams exponentially.

Do you know the Love Languages of your key people you have around you?

Do you know your Love Language?

If you haven’t already done so, do yourself a favour and get yourself a copy of Gary Chapman’s book, ‘The Five Love Languages’. Life and leadership changing.

Another of the leadership strategies I use to bring about unity and harmony is Edification – you can promote anyone but yourself. When you use this leadership process with individuals one on one privately, and then take it to a higher level publicly in front of the team, it seriously strengthens unity and harmony between individuals – between the Leader who utilises the edification to empower the individual, the individual themselves and the team as a whole. It increases loyalty, trust, unity and harmony.

How effective have you been at edifying the key individuals around you and the team as a whole?

Are there opportunities for you to improve in this leadership area?

I have used all the above 3 strategies to grow unity and harmony with my corporate and professional sporting clients with great success. All corporate organisations, sporting teams, families and individuals will strengthen their unity and harmony when the above three principles are deliberately led. It’s not rocket science by any means, but what it does require is deliberate action, a deliberate process and commitment from the leader to implement and drive this within their team and organisation. If you do this, you will reap the rewards.

Effective Leadership is about understanding the deliberate focus of creating a unified and harmonious team. You can’t do anything great on your own and authentic Leaders understand the importance of unity and harmony to achieve the Vision.

 

Leave a Reply