Nguyên Không Tuấn Khanh: “Sự trở lại của văn học đô thị miền nam”: Đi đâu mà trở lại?

  Nhà văn Nguyễn thị Hoàng | Ảnh: Tuấn Khanh   Hơn một năm trước, thật may mắn được chứng kiến buổi ngỏ ý của một nhà xuất bản, muốn tái bản lại cuốn Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một cây viết quen thuộc của độc giả miền Nam Việt…