Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama/Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch: Sức Mạnh Của Lòng Từ

Nguyên tác: HIS HOLINESS DALAI LAMA soạn dịch: TỲ KHEO THÍCH NGUYÊN TẠNG SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) LOTUS MEDIA SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch Nhà xuất bản Quảng Đức 2007 Lotus Media tái bản,…