Bhikhhu Thích Nguyên Tạng: Trong Cây Có Hoa Trong Đá Có Lửa | Within a tree, there is a flower, Within a rock, there is a flame


Translated into English by: Dr Tâm Tịnh, Hoa Chí & Hoa Nghiêm Hòa Thượng Thích Như Điển | Ảnh: Quảng Pháp Kính Dâng Hòa Thượng Thích Như Điển nhân dịp mừng thọ 70 tuổi của Ngài và kỷ niệm 40 năm khai sơn Chùa Viên Giác tại Đức Quốc | Dedication for Most Venerable Thich…

Thích Huyền Tôn: Cung Tiến Tưởng Niệm Cố Đại Trưởng Lão Đệ Ngũ Tăng Thống Thượng Quảng Hạ Độ


CUNG TIẾN TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THƯỢNG QUẢNG HẠ ĐỘ TÂN VIÊN TỊCH GIÁC LINH   Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch Giác Linh Thánh huynh Thích Quảng Độ, Đại Lão Hòa Thượng…

Sức Mạnh Của Lòng Từ | Bài do Michael Toms phỏng vấn Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma | Thích Nguyên Tạng dịch Việt


Lời dẫn: Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gytso, một dòng các vị quốc trưởng Phật Giáo hóa thân của Tây Tạng, có từ thế kỷ thứ 14, là một nhà lãnh đạo tinh thần hiện đại, người đã biểu lộ ý thức và sự quan tâm sâu xa đến những vấn đề…

Thích Nguyên Tạng: Ôn Minh Tâm, Người Trồng Sen Trên Tuyết


Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM (1940-2013) Sen là loài hoa đặc biệt, được xem như biểu tượng của Đạo Phật với ý nghĩa vô nhiễm và giác ngộ. Vô nhiễm vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giác ngộ vì cho dù sinh ra trong bùn dơ nước đục vẫn cố vươn lên với đầy đủ bốn yếu tố: cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen, đó là năng…