Uyên Nguyên: Tiếc Thương Hòa Bình


Tượng “Tiếc Thương” của nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, tranh của họa sĩ Trương Đình Uyên Hồi nhỏ, tôi đã được nghe nhiều về huyền thoại của pho tượng “Tiếc Thương”, gắn liền với tên tuổi của tác giả điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu. Một dạo, ông sống thầm lặng ở một chòi gỗ…

Quảng Pháp: 70 Năm, từ Danh Xưng “Gia Đình Phật Tử” đến Danh Xưng “GĐPT Việt Nam trên Thế Giới”


  Niên Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu Lời thưa: Tôi đặt tay gõ xuống những dòng chữ này, đầu tiên nghĩ tới người đọc, là Niên trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu. Tôi mong những điều trình bày ở đây, Anh đọc được, cách gì, mà không phải qua bất kỳ một trung gian nào khác.…