Phan Minh Thành Duyên: Con Ðường Của Tôi


(Ảnh: Facebook) Tôi tin rằng, vạn vật trên đời này được sinh ra đều có một cuộc đời riêng của mình. Tôi cũng tin rằng, trong cuộc sống này mọi người đến với nhau, quen biết nhau đều là cái duyên mà từ kiếp trước đã gieo. Cũng như việc Tôi đến với GĐPT, đó…