Chia Buồn: Cụ Ông Thiện Tấn Nguyễn Văn Huy

Cùng một thời điểm, nhận được tin báo vị Gia Trưởng đầu tiên của GĐPT Chánh Kiến, San Diego, là bác VIỆT CHÍ NHÂN (tên thân quen vẫn thường gọi); và Ông Ngoại của trưởng Lê Nguyễn Thu Thủy, nguyên LĐT GĐPT Chánh Kiến, và là phu quân của Trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh,…

GĐPTVN: Phục Bái – Thượng Văn

[ Ảnh do Dathuc Tri Nguyen cung cấp ] Điếu văn của BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM kính dâng Đức Tăng Thống GHPGVNTN ông Côn sóng cuộn, Đỉnh Thái mây vần; Bốn nghìn năm non nước lặng chuông ngân, Suốt nghìn dặm hoa vàng in ngấn lệ, Rừng thông bóng ngã,…

Sen Trắng kết tập: Trang Tưởng Niệm Niên trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm | Ảnh: TIỂU SỬ: CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021) NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG…