Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Tâm Thư Trưởng Ban: Duy trì giềng mối tổ chức và nếp tu học trong thời gian cách ly


Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại HK, Quang Ngộ Đào Duy Hữu Cùng ACE thương mến, Hơn một tháng vừa qua chúng ta đã và đang lâm vào tình trạng bất động, cách ly tại nhà do dịch bệnh Covid-19. Khiến cho mọi sinh hoạt của GĐPTVN tại Hoa Kỳ đành phải tạm…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Lá thư Trưởng Ban 2: Tiếp Tục Dâng Lời Cầu Nguyện Cho Nhân Loại Được An Lạc Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19


Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu đang trò chuyện với Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín (Ảnh: Sen Trắng) Mấy lời xin thưa của ST: Hôm nay, lại một lần nữa Sen Trắng nhận được thư Anh, chân thành và thắm thiết! Trên thực tế chúng ta hiểu được Covid-19 như một nghiệp quả cộng…