Quảng Pháp: Tưởng Niệm Chư Thầy Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN: Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1921-1978) và Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006)

Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1921-1978), Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN “Chúng tôi một tấc sắt cũng không có trong tay còn các ông thì có tất cả (quân đội, súng đạn và nhà tù…). Nhưng chúng tôi thuộc bài học lịch sử.” Đó là…

Tuệ Sỹ: Ấn Tượng Khoảnh Khắc

Viết nhân ngày giỗ thứ 10 anh Như Tâm NGUYỄN KHẮC TỪ – 7.4.ÂL Quý Mùi (2003) Một vài người khách thập phương gặp nhau tình cờ ở sân chùa, nói với nhau vài câu bâng quơ, rồi mỗi người đi theo mỗi hướng. Nhưng rồi, một vài chữ, vài lời trong các câu nói…