Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương


Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I Lấy sinh hoạt của tổ chức GĐPT tại xã hội Tây Phương, với tinh thần khoa học, chúng ta cần PHÁT TRIỂN về phương diện nào, đặt trọng tâm vào ĐƯỜNG LỐI nào để tổ chức GĐPT có thể tồn tại và…

Phúc Thiện Ngũ Duy Thành | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT


Niên Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, bên phải, hàng đầu. Hiện nay là Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I MỞ ĐẦU Nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của một cá nhân để có thể…

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: How much do you know about Buddhism?


Learning about Buddhism can be fun and interesting. Facts about the Buddha’s family His father was King Suddhodhana, known as the White Rice King Queen Maya, his mother, died when he was five days old. His aunt Prajapati raised him. His wife was named Yashodhara. They had a son named Rahula. He had a half-brother,…

Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT


Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I   Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức phải nói là một tổ chức tôn giáo duy nhất trên thế giới được lớn mạnh và duy trì lâu dài nhất trong lịch sử loài người mà chúng…

Thích Từ Lực: Thư Gởi Anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân | Ban Hàm Thụ Trại Vạn Hạnh


Thượng Tọa Thích Từ Lực tại Khóa huấn luyện Vạn Hạnh do BHDTƯ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức | Ảnh: Quảng Pháp   Nam Mô A Di Đà Phật, Thưa anh Quảng Quý (Huỳnh Kim Lân): Ban Hàm Thụ Trại Vạn…

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Buddhist Holidays & Festivals


Photo: Internet   Buddhists celebrate many holidays, most of which honor important events in the life of the Buddha or various Bodhisattvas. The holidays are joyous occasions. Lay people take offerings of food, candles, and flowers to the monks and nuns in the local temples and monasteries. They chant the Buddha’s teachings, listen to Dharma…

Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại Cho GĐPT | Liên quan đến sinh hoạt GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ


Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi (trái) | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK Ý Nghĩa Giáo Dục Xã hội hiện đại khác xa với xã hội ngày xưa. Ngày nay, xã hội phát triển rất nhanh, mọi lãnh vực khoa học kỹ thuật là động lực chính cho sự phát triển, đều tựu trung trong lãnh vực…

Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Vai Trò Huynh Trưởng


H.Tr Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh, thứ nhì từ trái sang | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK LỜI MỞ ĐẦU Khi nói đến hai chữ huynh trưởng ta thường hiểu nôm na rằng đó là người lớn hơn mình, là người anh theo quan hệ trong gia đình; là bậc đàn anh hay người đi trước…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Những Nhân Tố Hình Thành và Thời Kỳ Phát Triển


Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 Chúng ta biết rằng giáo lý của đức Phật đã thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đã gây tiếng vang và lan tràn…