Donald S. Lopez, Jr.* | Nhật Tân giới thiệu: “Vấn Đề Nghiên Cứu Phật Học Hiện Nay” | Developments in Buddhist Studies | A Report on the Symposium “Buddhist Studies Today”

* Arthur E. Link Giáo sư nghiên cứu Phật giáo và Tây Tạng của Đại học Đại học Michigan   Báo cáo này tóm tắt công trình “Nghiên Cứu Phật Học” – là một hội nghị chuyên đề được tổ chức tại Đại học British Columbia, Vancouver từ ngày 7 đến 9, tháng Bảy, 2015,…

Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu [2000]: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Lời thưa: Một bài viết đã cũ lắm, của cố trưởng niên Tâm Hoà Ngô Mạnh Thu, nhưng “note’ vào đây để anh chị em áo lam tham khảo. Bài viết tất nhiên cần được cập nhật theo tiến trình thăng trầm của phong trào… và đang đợi anh-chị-em chúng ta cùng làm việc đó, trong thực tiễn hành động. Mong lắm thay!…

Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy | Tu thư Sen Trắng: Tây[Ta] hiểu và kính trọng đạo Phật như thế nào? | Can Westerners respectfully engage with Buddhism?

Trên thực tế thì vẫn có nhiều Phật tử Tây phương đã hiểu sai lệch các giá trị truyền thống và học thuyết lâu đời hàng thế kỷ của Đức Thích Tôn. Điều này cũng thường thấy ngay cả đối với Phật tử Á châu, cụ thể là Việt Nam. Làm sao có thể dần…

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng tổng hợp: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 3: Tinh Thần học Phật Thể Hiện Tròn Sáng Qua Hành Trình tu Phật của Người Huynh Trưởng

  Tiếp theo phần một và hai, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận với nhau về đề tài “Ý nghĩa và tinh thần tu học, hành trì của người Huynh trưởng”, mà như đã trình bày, đây là tài liệu hội thảo của GĐPT Miền Quảng Đức, 2001. Bấy giờ Trưởng ban là…

Tâm Nghĩa: Huynh Trưởng Thế Hệ Thứ Nhất tại Hải ngoại/Hoa Kỳ: Thế Hệ Di Sản?

Có một khoản thiếu hụt tài liệu giáo khoa soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu tu học và huấn luyện hiện tại cho đoàn sinh và huynh trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, điều này không sai! Nhưng rất dư dả một kho kiến thức nhân loại mà chỉ cần chúng ta chịu…

Tâm Nghĩa | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Phật Lý Căn Bản”, quyển sách cần của Huynh trưởng GĐPT

Trong nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, sau hai ấn phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng đã ấn hành, như thể là niềm trông mong đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu cũng như tu…

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 2: Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến

Thượng Tọa Thích Từ Lực và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu chứng minh lễ kết khóa Huyền Trang 5, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 2. Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến chương trình tu học của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ Phần này, chỉ trình bày giới hạn trong phạm vi…