Hoa Đàm No.7 | 2019: “Only Love Can Save Us From Climate Change”


“Only love can save us from climate change” | Nhất Hạnh HOA DAM – Issue 7 |Nov. 2019 Published by Lotus Media Compiled and produced by Hoa Dam Group Phe Bach & Uyen Nguyen Content FOREWORD Aspirations to Change the Earth? Dr. Dion Peoples/College of Religious Studies Mahidol University, Thailand. 11 Can Buddhism Meet the…

Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama/Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch: Sức Mạnh Của Lòng Từ


Nguyên tác: HIS HOLINESS DALAI LAMA soạn dịch: TỲ KHEO THÍCH NGUYÊN TẠNG SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) LOTUS MEDIA SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch Nhà xuất bản Quảng Đức 2007 Lotus Media tái bản,…

Thích Minh Châu: Trước Sự Nô Lệ Của Con Người – Con Đường Thử Thách Của Văn Hóa Việt Nam


TRƯỚC SỰ NÔ LỆ CỦA CON NGƯỜI Con Đường Thử Thách Của Văn Hóa Việt Nam Tác giả: Thích Minh Châu Nha Tu Thư Và Sưu Khảo Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản, Sài Gòn, 1970; Lotus Media tái bản, Hoa Kỳ, 2020 Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 978-1-71677-061-6 THƯ VIỆN…

Thích Quảng Độ (dịch): Chiến Tranh và Bất Bạo Động


CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG Nguyên tác: Religion and Society by S. Radhankrishnan do nhà xuất bản George Allen and Unwin LTD ấn hành Thích Quảng Độ dịch Lotus Media tái bản, 2020, tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 9798629912163 ________________ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI DỊCH GIẢ CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN…