Nguyệt San Chánh Pháp | 112 | Tháng 3, 2021

NGUYỆT SAN

CHÁNH PHÁP

Chủ nhiệm: HT. Thích Nguyên Trí
Thủ quỹ: Ni sư Thích Diệu Tánh
Chủ bút: Vĩnh Hảo
Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và
văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.
Trình bày: Tâm Quang
Hình bìa: 12019 (pixabay)
LIÊN LẠC:
Bài vở: baivochanhphap@gmail.com
Quảng cáo / Phát hành:
(714) 638-0989
(714) 266-4171NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4
VUỐT RÂU – thơ HT. Thích Quảng Độ (ĐNT Tín Nghĩa kính họa), trang 8
BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9
THƯỞNG TRÀ THIỀN (thơ xướng-họa Thích Chúc Hiền), trang 11
LÁ THƯ NGÀY TẾT (Thiện Thệ tử Thích Tuệ Sỹ), trang 12
ĐỊNH HÌNH CON ĐƯỜNG TU CHỨNG TRONG KINH PHÁP HOA (Thích Nguyên Siêu), trang 13
Ý XUÂN, VỠ TIẾNG CƯỜI (thơ Mặc Phương Tử), trang 16
TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ (Ns. Thích Nữ Trí Hải) trang 17
MỘT MẢNH KHÔNG GIAN (thơ Hoang Phong), trang 18
THIỀN SƯ TRẦN NHÂN TÔNG ĐÃ NHẮC NHỞ GÌ… (Thích Phước An) trang 19
TINH THẦN ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI… (Gs. Nguyễn Ngọc Huy), trang 21
BẠT & TIỂU SỬ (thơ Nguyễn Lương Vỵ), trang 22
DÒNG THƠ TIỄN BẠN (thơ Nguyên Giác) trang 24
PHẬT GIÁO VÀ VẤN ĐỀ KỲ THỊ CHỦNG TỘC, GIAI CẤP, GIỚI TÍNH (Huỳnh Kim Quang), trang 25
THƠ XUÂN (Nguyễn Thị Khánh Minh), trang 30
CHÁNH TƯ DUY (Toại Khanh), trang 32
CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33, t.t. (Nguyễn Lang), trang 33
TỨ CÚ LỤC BÁT ĐÓN TÂN XUÂN (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 36
TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHÃ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 37
NĂM HẠNH – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 38
ĐÔI THOẠI ĐÁ, HOÀNG HÔN NÚI (thơ Trần Hoàng Vy), trang 41
GIÃ GẠO CHÀY ĐÔI (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 42
CON TRÂU CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (TM Ngô Tằng Giao), trang 47
BÂY GIỜ – NOWADAYS (thơ song ngữ Lê Mai & Thanh Thanh), trang 49
ĐỌC “PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT” (Nguyên Giác), trang 50
CẢM THẤY KHOẺ HOẶC YẾU (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 54
HOA VÔ THƯỜNG (thơ TT Lê Đình Cát), trang 55
THE STORY OF THE DISCIPLES OF NON-BUDDHIST ASCETICS (Daw Tin), trang 56
NẤU CHAY: MÌ XÀO CHAY (Ni Giới Việt Nam) trang 57
BÊN KIA SÔNG (Huệ Trân), trang 58
TUYẾT SƠN, THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN (thơ Chánh Năng), trang 60
QUÂN TỬ CẦM VÀ ÔNG LÃO VƯỜN ĐÀO (Trần Hoàng Vy), trang 61
CHÂN NHƯ (thơ Dương Hồng Anh), trang 63
TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64
THỜI GIAN KHÔNG CHỜ ĐỢI AI (TN. Hằng Như), trang 66
XUÂN VÀ THƠ, XUÂN DI LẶC (thơ Diệu Viên), trang 71
NATALIA PETRUNINA – MỘT NGƯỜI PHẬT TỬ NGƯỜI NGA (Tiểu Lục Thần Phong), trang 72
CẶP MẮT THÁI TỬ CÂU NA LA (Truyện cổ Phật giáo), trang 74
NGƯỜI ĐÂU (thơ Vĩnh Hảo), trang 75
NGÕ THOÁT – chương 4, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 80

CÙNG VỚI THƠ CỦA: Thắng Hoan, ĐNT Tín Nghĩa, Hạnh Chi, Thích Phước Hạnh, Tâm Thường Định, Nguyễn Thanh Huy, MĐ Triều Tâm Ảnh, Kiều Mộng Hà,Phù Du, Mãn Đường Hồng, TN. Giới Hương, Tâm Nhiên, Mặc Phương Tử, Hiền Nguyễn, QT. Trần Cầm, Phan Tấn Hải, Du Tâm Lãng Tử, Lãng Nguyệt, Hoang Phong, Diêu Linh, Pháp Hoan, Trịnh Gia Mỹ, Chúc Hiền, Minh Đạo, Tuệ Nha, TM Ngô Tằng Giao, Diệu Viên, Thy An, Đồng Thiện, Hồ Thanh Nhã, Tiểu Lục Thần Phong, Thục Uyên, Nguyên Ngộ, Lưu Lãng Khách…

Leave a Reply