Nhất Tâm Cầu Nguyện: Cụ Bà Diệu Thảo Bùi Thị Hiếu – Bà Nội của HTr Huệ Trí và Ngọc Hạnh

Nhận được tin Bà Nội của Huynh trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải, – Tổng Thư Ký BHD Miền Quảng Đức (Tây Nam Hoa Kỳ); – Phó Trưởng Ban BHD Miền Thiện Hoa (Đông Bắc Hoa Kỳ); – Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hoa Nghiêm San Diego, California, Là Cụ Bà: DIỆU THẢO BÙI THỊ HIẾU Sinh ngày…

Nhất Tâm Cầu Nguyện | Chia Buồn: Cụ Bà Nguyên Tuyết Hồ Thị Yến, Thân Mẫu H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái

Nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Huynh Trưởng Nguyên An Tôn Thất Thái – nguyên Thành viên BHD Miền Quảng Đức; Huynh Trưởng GĐPT Hướng Thiện, chùa Vạn Hạnh, San Diego (CA); một trong những mạnh thường quân âm thầm nhưng nhiệt tình trong những hoạt động từ thiện ý nghĩa của anh chị…

Chia Buồn: Cụ Ông MINH THIỆN NGUYỄN TRỌNG THU | Thân phụ của H.Tr Thiện Phước Nguyễn Trọng Thảo

Nhận được tin buồn Thân Phụ của Huynh Trưởng Thiện Phước Nguyễn Trọng Thảo, Ủy viên Tu Thư BHD/GĐPT Miền Quảng Đức; đương kiêm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Pháp, là cụ Ông: NGUYỄN TRỌNG THU Pháp Danh: MINH THIỆN Đã mãn phần ngày 10 tháng Mười Hai năm 2021 (tức nhằm ngày 7 tháng…

Chia Buồn: Cụ Ông Thiện Tấn Nguyễn Văn Huy

Cùng một thời điểm, nhận được tin báo vị Gia Trưởng đầu tiên của GĐPT Chánh Kiến, San Diego, là bác VIỆT CHÍ NHÂN (tên thân quen vẫn thường gọi); và Ông Ngoại của trưởng Lê Nguyễn Thu Thủy, nguyên LĐT GĐPT Chánh Kiến, và là phu quân của Trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh,…