Chia Buồn: Cụ Ông Thiện Tấn Nguyễn Văn Huy

Cùng một thời điểm, nhận được tin báo vị Gia Trưởng đầu tiên của GĐPT Chánh Kiến, San Diego, là bác VIỆT CHÍ NHÂN (tên thân quen vẫn thường gọi); và Ông Ngoại của trưởng Lê Nguyễn Thu Thủy, nguyên LĐT GĐPT Chánh Kiến, và là phu quân của Trưởng Bửu Thành Phan Thành Chinh,…