Hoa Đàm No.7 | 2019: “Only Love Can Save Us From Climate Change”


“Only love can save us from climate change” | Nhất Hạnh HOA DAM – Issue 7 |Nov. 2019 Published by Lotus Media Compiled and produced by Hoa Dam Group Phe Bach & Uyen Nguyen Content FOREWORD Aspirations to Change the Earth? Dr. Dion Peoples/College of Religious Studies Mahidol University, Thailand. 11 Can Buddhism Meet the…

Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama/Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch: Sức Mạnh Của Lòng Từ


Nguyên tác: HIS HOLINESS DALAI LAMA soạn dịch: TỲ KHEO THÍCH NGUYÊN TẠNG SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) LOTUS MEDIA SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch Nhà xuất bản Quảng Đức 2007 Lotus Media tái bản,…

Narada Mahathera/Kim Khánh dịch: Những Bước Thăng Trầm – The Eight Worldly Conditions


HÒA THƯỢNG NARADA MAHATHERA PHẠM KIM KHÁNH dịch NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM THE EIGHT WORLDLY CONDITIONS LOTUS MEDIA NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM THE EIGHT WORLDLY CONDITIONS Tác giả: Hòa thượng Narada Mahathera Chuyển ngữ: Phạm Kim Khánh Lotus Media tái bản (Ấn Tống), 2019 tại Hoa Kỳ Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ___________________…

Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật


TUỆ SỸ HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT HƯƠNG TÍCH PHẬT VIỆT HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT Tác giả: Tuệ Sỹ Hương Tích ấn hành. In lần đầu (ấn tống), nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 2, nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 3, nxb Phương Đông, 2008 In lần thứ 4, nxb Phương Đông, 2011 Hương Tích Phật…

Thạch Trung Giả (1969): Xét Lại Nguồn Gốc và Bản Thể Giáo Dục Việt Nam Hiện Đại


Tạp chí TƯ TƯỞNG, SỐ 4 {7} (01-09-1969, khổ 16-24, 176tr). Viện Đại Học Vạn Hạnh Chuyên đề về: GIÁO DỤC (GS Dương Thiệu Tống phụ trách) Về Thầy Thạch Trung Giả: Giáo sư, Học giả, Thạch Trung Giả tên thật là Trần Văn Long, không rõ ngày năm sinh, dạy Quốc văn và Triết học…

Pháp sư Cưu-ma-la-thập/Tuệ Sỹ dịch và chú: DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT / VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA


Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập  (KUMĀRAJĪVA) DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA 維 摩 詰 所 說 經 Dịch và chú: TUỆ SỸ ________________________________ DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KUMĀRAJĪVA) Tuệ Sỹ dịch và chú Hương Tích xuất bản In lần thứ nhất, nxb Phương Đông, 2008 Tái bản, nxb…